CALUL (BESTIAR) (6)

Acelaşi semn,

Acelaşi cuvânt.

Calul e şi alt simbol sfânt:59calul e prezent în legendele şi parabolele religioase la fel de mult ca în miturile păgâne.

Năsăliei i se mai spune

Calul sfântului Mihail.60 –la mai multe popoare, năsălia era odinioară numită calul sfântului Mihail, probabil datorită  valorilor sale terimorfe şi psihopompe.

Când eşti copil

Şi arunci peste spate o potcoavă,

Norocul te va lovi, nu-i o snoavă.61potcoava este o sinecdocă a copitei, care la rândul ei, este o sinecdocă a calului.

Calul e prevestire a fericirii

Şi purtător de moarte,

Un simbol al iubirii şi al inspiraţiei,

Al frumosului şi al graţiei.62forma calului este considerată extrem de armonioasă.

Aşa că mi se pare normal,

Deloc ciudat:

Chiar profilul lui Apollo a fost copiat

După profilul unui cal.63  – Apollo era între altele şi „Şeful” muzelor. Muzele erau legate de frumos şi de memorie, ambele atribute ale calului.

Pe alt plan, filosofic, lingvistic,

Calu-i un animal cabalistic.64 – în Occident ocultiştii au insistat asupra apropierii fonetice dintre cal (cavale  – în franceză) şi cabală. Calul a devenit în tratatele lor un animal cabalistic prin excelenţă, vehicul al cunoaşterii şi al inspiraţiei poetice.

Dar mai sunt atâtea şi-atâtea istorii:

Poseidon65, – am văzut că Poseidon era un zeu hippios.

iubindu-se cu Gorgona66, a putut concepe –erau trei Gorgone, trei surori, dintre care două (Stheno şi Euryale) erau nemuritoare, iar sora lor, Meduza, nu. Cuvântul grec gorgons de la care provine gorgona înseamnă groaznic.

Calul Pegas67 ce se născu din gâtul Gorgonei, – Pegas , cel născut din gâtul Gorgonei decapitate de Perseu, devine animalul călărit de Belerofon, învingătorul Himerei. Pegas este creator de izvoare. Este purtător de fulgere, asociat tunetului (tonantes equos  al lui Horaţiu)

După ce aceasta fu decapitată de Perseu68 .erou grec, precum Hercule, Tezeu, Dedal, Prometeu, Icar. Are origine argiană. E fiul lui Zeus  şi al Danaei, fiica regelui Acrisios al Argosului. Perseu taie capul meduzei cu sabia lui Hermes, singura care o putea decapita pe Meduza. Este ajutat şi de Atena care îi dă un scut de bronz, strălucitor ca o oglindă. Mai primeşte şi coiful de la Hades, coif care făcea invizibil pe cel care îl purta, precum şi alte axile: nişte sandale înaripate şi o traistă care se mărea sau micşora după dorinţă.

– Un semizeu – .

Harpiile69, cele pline de ură nu erau numai păsări-femei,  – harpiile la început două, apoi trei, numite Aello, Celaeno şi Ocypete   erau păsari cu chip de femeie. Fiicele lui Thaumas şi ale oceanidei Elektra (sau ale lui Poseidon şi ale Geei după alte texte) harpiile răpeau copiii şi sufletele morţilor.

Ci şi iepe:70  Harpiile, demoni ai furtunii, ai devastării şi ai morţii, erau făpturi ambigue, femei-păsări, dar şi iepe. Una dintre ele a fost mama cailor fantastici ai lui Achile, alta – a bidiviilor pe care Hermes trebuia să-i ofere Dioscurilor.

Una dintre ele a fost mama cailor lui Achile71 una dintre harpii s-a unit cu zeul Zefir şi a dat naştere celor doi cai divini al lui Achile, Xanthos şi Balie, iuţi ca vântul.

Fantastici, iar peste câteva zile,

O alta fu mama bidiviilor pe care

Hermes72Hermes era zeul comerţului, al zborului şi al hoţilor, mesagerul zeilor. Hermes era tatăl lui Pan (conceput cu nimfa Dryope), al lui Hermaphroditus (conceput cu Afrodita, de remarcat numele) al lui Priap (conceput cu Afrodita), al lui Tyhe (concepută cu Afrodita) şi al lui Autolykos. Hermes este un zeu sincretic; se pot identifica cu uşurinţă doi Hermers: Hermes arcadianul, fiul lui Zeus şi al pleiadei Maia, numit uneori şi Hermes Psyhopompos, călăuzea sufletele în infern: cu timpul devine zeu pastoral, zeu al negustorilor, oratorul arhetipal, descoperitorul elocvenţei), zeu călător, atlet, patron al jocurilor şi exerciţiilor de gimnastică, paznicul sacru al drumurilor, păzitor al „memoriei didactice şi a şcolilor”, inventatorul ţiterei şi a lirei, patron al hoţilor, simbol al forţei profetice, simbol al planetei Mercur., zeul al vântului şi Hermes Trismegistus,  zeu sapienţial, recompus în miturile greceşti după zeul egiptean Thot, descoperitorul măslinului, inventatorul scrierii, zeul cunoaşterii divine…

trebuia să-i ofere Dioscurilor.73 – Dioscuri este supranumele lui Castor şi Polux, doi fraţi gemeni, fiii lui Zeus şi ai Ledei, având şi două surori, pe Elena din Troia şi pe Clitemnestra soţia lui Agamemnon. Dioscurii dispuneau alternativ de nemurire şi astfel au putu fi ucişi de verii lor, gemenii Idas şi Lynkeus. Ca protectori ai navigaţiei, dioscurii sunt reprezentaţi de greci zburând călări pe armăsari albi.

Demeter a fost una din erinii74 – executoare -Demeter din Arcadia era reprezentată cu un cap de cal, fiind identificată cu una din Erinii, executoare a justiţiei infernale. Din unirea cu Poseidon, ea a dat naştere unui cal, Aerion, cal care avea să fie călărit de Heracles.

A justiţiei infernale -.

Din unirea cu Poseidon

A dat naştere unui cal, Aerion75 – Aerion avea după unii   capacitatea de a vorbi şi de a zbura.

Ce avea să fie călărit de Heracles.76Heracles (Hercule la romani) eracel mai îndrăgit erou al grecilor, cunoscut îndeosebi prin muncile sale.

Pegas fu călărit de Belerofon,77Belerofon (sau Belerofontes) a fost alături de Cadmus şi perseu, cel mai mare erou şi asasin al monştrilor, din perioada dinainte de Heracles. Belerofon a fost fiul lui Glaucos, regele Corintului şi al Eurimenei (aau Eurinome), una din fiicele lui Nisos, regele Megarei. Belerofon ucide Himera la porunca lui Iobates din Licia. Sfătuit de Atena, Belerofon ucide Himera, aruncându-i ţepuşe de plumb în gurile ei, plumbul topindu-se datorită focului himerei şi astfel bestia poate fi ucisă.

Învingătorul Himerei.78Himera reprezintă în mitologia greacă un monstru tricefal având un cap de leu, unul de capră şi unul de şarpe sau de balaur. (De altfel numele îi vine de la khimaros care înseamnă capră). După Homer himera era o creatură de origine zeiască, nu umană, în faţă un leu, în spate un şarpe şi o capră la mijloc. Se spune că sufla foc prin capul de capră. S-a născut din cuplul Eghidna-Typhon. Din acuplarea himerei cu fratele ei orthos, a conceput Sfinxul şi Leul din Nemea. Este sora lui Cerber şi al Hidrei. Himera este asociată constelaţiei capricorn, capra cu coadă de şarpe., a cărei apariţie însemna începerea iernii. După alţii Himera simbolizează frigul iernii: capul de leu –gerul, capul de capră furtunile de zăpadă (în greacă agis înseamnă atât capră, cât şi furtună) şi capul de şarpe –bolile iernii.

Psihopomp79, calul poartă moartea în şa. –în Evul Mediu, calul fără şa reprezintă moartea. Psihopomp provine din grecescul psychopompos, cu sensul de ghid al sufletului, este un cal, înger sau zeu cu responsabilitatea de a însoţi sufletele în Infern.

Dar se poate interpreta şi aşa:

Calul fără şa e moartea…

Şi, mai spune cartea,

Calul răpeşte sufletul celui viu;

Când îl visezi în pustiu,

Este asociat coşmarului;

Când e de culoarea varului,

Şi loveşte cu copita în piatră,

Face să ţâşnească, sacre, izvoarele;80nu toţi caii reuşesc această performanţă. Doar Pegas şi calul alb reuşesc acest lucru. Se mai crede că un cal însetat „simte” apa şi va încerca să  ajungă la ea. O frumoasă realizare găsim în Cetatea, scriere a lui Ismail Kadare.

Călare pe cal, marele

Sfântul Gheorghe ucide balaurul;81 –unii interpretează uciderea balaurului cu lupta calului cu dragonul pentru supremaţie. De fapt balaurul are mai multe interpretări, fiind considerat şi … Imperiul Otoman şi din această cauză are mereu în icoane sau alte reprezentări culoarea verde.

Şi, se mai spune,

Că indienii din Soare-Apune,82 -Indienii din America i-au văzut pe albii călare ca pe nişte centauri.

În omul călare pe cal,

Au văzut un singur animal:

Centaurul. 83 – centaurii sunt un popor legendar din Tesalia, jumătate oameni, jumătate animale, cu trup de cal şi bust de oameni. Au fost învinşi într-o luptă legendară de lapiţi, aceştia fiind ajutaţi de Tezeu. Au mai fost înfrânţi şi de Heracles. Doi centauri sunt celebri: Chiron şi Nexus (Nesus). Centaurii avea ca tată pe Centaurus, care s-a născut din unirea unui nor ce o întruchipa de YHera, soţia lui Zeus şi Ixion, regele Laphithae. Despre Chiron se spune că era atât de înţelept încât şi zeii îşi trimiteau copiii spre a fi îndrumaţi de el. Nexus este cel care dând o cămaşă otrăvită (după alţii un talisman) Daiadirei, soţia lui Hercule, contribuie la moartea acestuia.

Ar mai fi şi calul Bălan84  -calul Bălan este „bidiviul alburiu al morţii”, dar şi scaunul pedepsei din Amintiri din copilărie de Ion Creangă.

Şi Calul Troian85se apreciază că Troia nu putea fi cucerită decât de un cal, animal ce poate pătrunde oriunde. Grecii ar fi putut alege şi alte forme atrăgătoare pentru troieni, dar au preferat calul şi pentru simbolistica sa…

Şi atâţia cai pe care-i cunoaşte Gloria86 există cai celebri care şi-au slujit oameni celebri:

Incitatus, calul lui Caligula, care a fost ridicat la rangul de Senator;  Rosinante, calul lui Don Quijote; Bucephalus,  calul lui Alexandru cel Mare, Vizir şi Marengo, caii lui Napoleon, Voitiş şi Catalan  – caii lui Ştefan cel Mare etc. Există apoi cai eroi literari: El Zorab, eroul lui George Coşbuc, Calul lui Toma Alimoş, Calul lui Gelu, Pisicuţa lui Calistrat Hogaş, Calul Bator din  Fefeleaga lui Agârbiceanu, Calul lui Richard al III-lea, pe care acesta ar da un regat, în piesa lui Shakespeare, Calul Aprodului Purice, caii năzdrăvani din basme (Calul lui Harap Alb sau cel din Tinereţe fără bătrâneţe) etc.

De nu-i mai încape Istoria.

Şi iarăşi înţeleg

Adevărul întreg:

De ce un cal,

Nu e un animal,

Ci universul întreg…87 -calul este vehicul, este corabie şi destinul lui deci inseparabil de cel al omului.

Lucian Strochi