Cornel PAIU in dialog cu Lucian STROCHI– 7 ianuarie 2017 (21)

CORNEL PAIU: M-a surprins undeva o formulare: „sugestie lirică”. Formularea era aplicată unui text ca gen. M-a făcut să mă gândesc la ori este, ori nu este liric textul în cauză! Pe de altă parte înţeleg foarte bine că undeva pentru receptor ar putea exista o sugestie lirică dorită de emitent… Dar, totuşi, aplicată strict la text, formularea mi se pare discutabilă.

LUCIAN STROCHI: Dacă pleacă din epic, sugestie lirică e perfect motivabilă. Asistăm de multe ori la o liricizare a naturii. Uneori această liricizare nu e decât o sugestie. Trecerea lunii prin nori e banală epic, dar sugestia lirică poate fi puternică. Ascultă numai: Părea că printre nouri s-a fost deschis o poartă/Prin care trece albă regina nopţii moartă. Totul depinde însă de capacitatea de sugestionare a receptorului.