TAURUL (BESTIAR) (6)

S-o mai spunem, fără-nconjur:

Pe mormântul regesc de la Ur,8  –la Ur, taurul era considerat un zeu lunar, dar şi solar.

Am văzut, cu capul de aur,

Un taur

Şi falca din lapis

 Lazuli…9capul de aur sugerează simbolul solar al taurului; falca de lapis lazuli reprezintă luna şi apa. Taurul este uranian şi htonian.

Să fi fost boul Apis?10deşi mulţi îl cred animal solar şi prin urmare auriu sau galben, iar Plutarh scria că animalul „a fost creat de o rază de soare”, Herodot îl vede altfel: „Apis are semne distinctive: este negru, cu un diamant alb în frunte, imaginea unui vultur pe spate, perii de pe coadă dubli şi are un scarabeu sub limbă.” Evident e vorba de un animal cosmofor. Egiptenii cred că Apis este „un descendent al cosmosului, creaţie a zeului Ptah.” Interesantă e ipoteza că numele de Apis trebuie asociat cu Priap (Priapis) (virilitate) şi cu lapis (piatră) (tărie, duritate).

Dacă mai cercetăm arhiva,

Luna e cornul desăvârşit al lui Shiva,11de fapt taurul este atât simbolul lui Shiva, cât şi a lui Indra. Este alb, iar spinarea lui evocă muntele înzăpezit.

În ţara lui Gandhi.12e vorba desigur de India, ţara lui Mahatma Gandhi.

Taurul alb evocă muntele înzăpezit Nandhi;13 Nandhi, taurul lui Shiva, simbolizează dreptatea şi forţa.

Alef,14 adică taur, în ebraică

E prima litera din alfabet.15alef devine apoi alfa în elină. Foarte interesantă este devenirea literei A. La început a fost un V, semnificând coarnele taurului. Taurul este ucis, V-ul ajunge culcat, apoi A, aşa cum  îl cunoaştem, linia din mijloc a literei semnificând pumnalul ritualic.

Într-o lume arhaică,

Dharma16 –alături de Dharma, Nandi simbolizează şi ordinea cosmică.

Alungă larma.

Mai e şi Rudra17

din Rig-Veda18, Tunătorul, – Rig-Veda una dintre Vedele cele mai cunoscute şi îndrăgite. Rudra este crud şi tunător şi sămânţa sa bogată fertilizează pământul. Mugetul taurului este o replică directă la răgetul leului.

A cărui sămânţă bogată fertilizează ogorul;

Simbol al temeliei creaţiei,

Al puterii şi graţiei,

Ţine povara pământului, fără ezitare,

Între coarne sau în spinare;18taurul care duce pământul între coarne sau în spinare apare la multe popoare turco-tătare. Coarnele curbate ale taurului seamănă cu luna, de aici şi considerarea taurului ca fiind un simbol al lunii.

E, prin zeul Indra,19 forţa dogoritoare  – zeul Indra reprezintă forţa dogoritoare  şi fertilizatoare. Taurul are toate simbolurile fecundităţii; corn , cer, apă, trăsnet, ploaie.

Şi fertilizatoare;

Prin Mithra20, zeul Mântuitor – Mithra este un zeu solar, simbolizând de această dată moartea şi învierea: Mithra este un învingător nebiruit, născut dintr-o stâncă, la 25 decembrie, după solstiţiul de iarnă, când ziua începe să crească şi când se sărbătorea Natalis Solis (naşterea soarelui). Mithra sacrifică taurul din porunca Soarelui: din sângele, măduva şi sămânţa lui au apărut plantele şi animalele.

Taurul e, al omului, Izbăvitor;

Masculul năvalnic

Este, printre animale, măreţ şi falnic;

E simbolul vântului21 –în China taurul este considerat un „geniu al vântului”.

Şi chipul cuvântului;22 – există şi tauri vorbitori. Taurul permite, printr-un ritual complicat prin care sângele său devine apă primordială, botezul.

Lucian Strochi