GAZELUL CAVALERULUI UCIS DE UN ASASIN ANONIM

Nu mi-am  propus să cânt la clavecin,1

Nici sorţii să îi fiu doar concubin.2

 

Întreaga viaţă-am fost un spadasin,3

Cu ilustru blazon, dar anonim.4

 

Cândva mă credeam un prinţ bizantin,5

Refugiat pe-acest ţărm levantin,6

 

Credeam într-un univers demn, creştin,7

Aveam pe piept un crin alb florentin.8

 

N-am fost nicicând trădător, cabotin. 9

Când templier, 10 când umil capucin,  11

 

Când filfizon,12 ceva mai libertin:

De vină este mediul citadin.13

 

Purtam o capă largă, bleumarin,14

Peste-o tunică roşie carmin.15

 

 

Eram frumos, cu-n aer feminin,16

Şi tânăr – cum ne – apare – un androgin.17

 

Aveam faţă albă, de caolin,18

Şi luptam pentr-un amor clandestin.19

 

M-a ucis un anonim asasin,20

Într-un amurg de rubin, opalin.21

 

Aud acum chemări de muezin,22

Şi înţeleg că moartea-i doar suspin.23

Lucian Strochi

 

GAZELUL CAVALERULUI UCIS DE UN ASASIN ANONIM  (25) 

 Nu mi-am  propus să cânt la clavecin,1cavalerul dispreţuieşte viaţa de salon, preferând lupta.

Nici sorţii să îi fiu doar concubin.2nu se împacă cu soarta aşa cum e ea, ci încearcă să o schimbe

Întreaga viaţă-am fost un spadasin,3 – adică un om al armelor, a luptei directe, a disputelor.

Cu ilustru blazon, dar anonim.4 –blazonul său e atât de vechi,încât a devenit anonim, nimeni nemaiştiind cui îi aparţin însemnele heraldice şi care e semnificaţia lor.

Cândva mă credeam un prinţ bizantin,5  – cavalerul crede că într-o altă viaţă a ajuns în Orient, fiind o personalitate a Bizanţului.

Refugiat pe-acest ţărm levantin,6adică pe ţărmul răsăritean al Mării Mediterane, necucerit încă de turci.

Credeam într-un univers demn, creştin,7ca orice cruciat şi creştin.

Aveam pe piept un crin alb florentin.8crinul florentin şi crinul francez sunt aproape identice, oricum greu de diferenţiat, mai ales ca element dinamic.

N-am fost nicicând trădător, cabotin. 9 –cavalerul se reclamă ca fiind un cavaler fără teamă şi reproş, adică un cavaler exemplar.

Când templier, 10 templierii erau cruciaţi înarmaţi.

când umil capucin,  11capucinii erau călugări franciscani, printre altele propovăduind pacea, înţelegerea.

Când filfizon,12 ceva mai libertin: – cavalerul îşi recunoaşte şi câteva păcate, oricum nu capitale.

De vină este mediul citadin.13 oraşul, cetatea erau văzute încă din evul mediu ca fiind locuri ale pierzaniei

Purtam o capă largă, bleumarin,14îmbrăcămintea cavalerului, prin cromatică, poate aparţine oricui.

Peste-o tunică roşie carmin.15culorile nu sunt totuşi neobişnuite, ci frecvente în evul mediu.

Eram frumos, cu-n aer feminin,16prototipul este Tânărul cavaler, dintr-un tablou al lui Carpaccio.

Şi tânăr – cum ne – apare – un androgin.17androginii, efebii, tinerii din Vârsta de  aur, nu aveau o vârstă certă, ci păreau adolescenţi permanent.

Aveam faţă albă, de caolin,18albul este o culoare a virtuţii, întrucât arăta originea nobilă a cuiva, care nu e obligat să muncească în natură, să se expună în acest fel razelor solare.

Şi luptam pentr-un amor clandestin.19 –cavalerul îşi mărturiseşte abia acum păcatul iubirii nebinecuvântate de biserică şi oameni.

M-a ucis un anonim asasin,20  – este ucis, fără să ştie cine l-a ucis, poate de o rudă sau chiar de un iubit al tinerei sale iubite.

Într-un amurg de rubin, opalin.21amurgul, am văzut deja, este o anticameră a morţii.

Aud acum chemări de muezin,22vers ambiguu, semnificând chiar despărţirea sa de credinţă sau faptul că e ucis pe un tărâm străin.

Şi înţeleg că moartea-i doar suspin.23moartea e prea rapidă, dar nedureroasă.