GAZELUL NEGUTATORULUI CALCAT PREA DES DE FISC SI CARE SE VISEAZA HAIDUC

Din cauza atâtor controale,1

Astăzi mi-am ieşit din balamale.2

 

Da, erau doar nişte puşlamale,3

Stăteau cu tine la taclale,4

 

Dar cu ochii după trufandale,5

De, obiceiuri orientale.6

 

Erai bun de le dădeai parale,7

Mătăsuri şi giuvaericale.8

 

Altfel te purtau prin tribunale,9

Să nu-ţi fie niciodată moale.10

 

Şi te mai doreau şi-n pijamale11

Cuprins de draci, de-alte nevricale.12

 

De aceea îţi dădeau târcoale,13

În vizite reci, săptămânale.14

 

Tu ai fi vrut să fugi în raiale, 15

Sau cu albinele-n pastorale,16

 

Sau să ai cumva patalamale17

Şi lungi, liniştite intervale.18

 

Sau alte secrete, arsenale

Să participi tăcut la cabale,19 

 

Să eviţi abil mercuriale, 20

Puse-n pieţe provinciale.21

 

Să fii şef, mahăr în mahalale,22

Plin de pocale şi de pumnale.23

 

Să-i pui la foale, caznă, cazmale,24

Să fii haiduc, pe-un munte şi-o vale…25

Lucian Strochi

 

Gazelul neguţătorului călcat prea des de fisc şi care se visează haiduc (27) 

 Din cauza atâtor controale,1   – cu acest gazel se schimbă total registrul lingvistic. Ne aflăm într-o altă lume, dinamică, a comercianţilor, unde limbajul e mult mai colorat.

Astăzi mi-am ieşit din balamale.2   – este un limbaj colocvial, chiar golănesc.

Da, erau doar nişte puşlamale,3  – neguţătorul critică atitudinea organelor de control care nu urmăresc decât şpaga.

Stăteau cu tine la taclale,4  – aparent aceştia sunt binevoitori.

Dar cu ochii după trufandale,5  – în realitate sunt atenţi la toate detaliile, imperfecţiunile.

De, obiceiuri orientale.6  – şpaga, bacşiş, mita sunt considerate obiceiuri orientale. În realitate ele sunt comune tuturor tranzacţiilor de pe glob.

Erai bun de le dădeai parale,7  – limbajul argotic, de gang, de bazar continuă.

Mătăsuri şi giuvaericale.8  – sunt folosite şi unele arhaisme.

Altfel te purtau prin tribunale,9  – limbajul este oral plin de expresii  specifice acestui limbaj.

Să nu-ţi fie niciodată moale.10aceeaşi observaţie.

Şi te mai doreau şi-n pijamale11  – acum începe să domine limbajul argotic.

Cuprins de draci, de-alte nevricale.12   – e redată atmosfera dintr-o puşcărie.

De aceea îţi dădeau târcoale,13  – negustorul nu vrea să iasă din acest limbaj pe care îl consideră adecvat.

În vizite reci, săptămânale.14  – aluzie din nou la închisoare.

Tu ai fi vrut să fugi în raiale, 15raiaua prezenta particularitatea de a fi o localitate labirintică, cu străzi scurte, extrem de ramificate, unde te puteai pierde mai uşor dacă erai urmărit.

Sau cu albinele-n pastorale,16  – albinăritul putea fi şi el o soluţie, mai ales că putea aduce bani frumoşi.

Sau să ai cumva patalamale17  – patalama se referă la adeverinţele necesare pentru a putea funcţiona o afacere.

Şi lungi, liniştite intervale.18  – liniştea e esenţială pentru derularea cu succes a unei afaceri.

Sau alte secrete, arsenale 

Să participi tăcut la cabale,19  – o înţelegere, eventual de tip cartel, ar fi fost profitabilă.

Să eviţi abil mercuriale, 20adică preţurile maximale, afişate.

Puse-n pieţe provinciale.21  – adesea mercurialele se găseau la intrarea în pieţe.

Să fii şef, mahăr în mahalale,22negustorul îşi doreşte un alt statut, mai comod, mai temut.

Plin de pocale şi de pumnale.23  – adică de răzbunări dar şi de petreceri.

Să-i pui la foale, caznă, cazmale,24 aceste răzbunări nu evitau chiar tortura.

Să fii haiduc, pe-un munte şi-o vale…25– haiducia i se pare negustorului o ultimă, dar salvatoare soluţie.

Acest gazel este important pentru diversificarea tematică, schimbându-se registrele gnomice.