VERSURI DESPRE UN VAG VIITOR

Stă scris solemn, în vechiul hronic,1

Din păcate mult prea laconic,2

 

Despre neamul nostru teutonic,3

Despre visul nostru faraonic,4 

 

Ajuns prea repede-anacronic.5

Pe toate le privim ironic,

 

Nu mai e ideea de demonic, 6

De straniu ritual masonic, 7

 

Da, totul se îmbina armonic,

Într-un amurg de zei, simfonic.8

 

Pentru popoare e-un ceasornic,

Iubind un viitor mai spornic,

 

E dreptul nostru, drept canonic.9

Visăm un veac ciudat, atomic, 10

 

Imperiul e bolnavul cronic, 11

Condus hilar şi histrionic, 12

 

Sirene ne cheamă eufonic, 13

Să ne iubim profund, platonic. 14

Lucian Strochi

Versuri  despre  un  vag  viitor (GAZEL)  (29) 

 Stă scris solemn, în vechiul hronic,1 – hronicul, cronica este o istorie scrisă de un cronicar, de obicei martor la evenimentele importante la care asista la curtea unui domnitor. Cronica rămâne totuşi subiectivă, pentru că de obicei cronicarul era u  intim al domnitorului în cauză şi prezenta evenimentele dintr-un unghi convenabil acestuia

Din păcate mult prea laconic,2 –cronica este de obicei lapidară, neputând relata pe larg evenimentele. Laconismul se referă şi la trecerea sub tăcere a unor evenimente, repet, neconvenabile domnitorului, regelui, împăratului sau chiar unei înalte feţe bisericeşti.

Despre neamul nostru teutonic,3  – dacă primele două versuri induceau ideea unei relatări sobre, corecte, exacte, începând cu acest vers intră în funcţiune ironia, fantezia, autoironia. Aluzie la visele de mărire pe care le aveau teutonii.

Despre visul nostru faraonic,4  – adică acela de a subjuga popoare, de a sfida mileniile, de a rămâne în istorie pentru totdeauna.

Ajuns prea repede-anacronic.5  – acest vis de mărire, imperial, în momentul actual, al distribuirii influenţelor, al globalizării devine într-adevăr anacronic.

Pe toate le privim ironic,

Nu mai e ideea de demonic, 6–  se militează pentru înfrăţirea şi prietenia, pacea între popoare, războiul fiind un lucru diavolesc.

De straniu ritual masonic, 7nici teoria conspiraţiei nu-şi mai are rostul, nici societăţile secrete, care au avut totuşi perioada lor de glorie nu cu mult înainte.

Da, totul se îmbina armonic,

Într-un amurg de zei, simfonic.8ambiguitate, nu ştim dacă armonic este un adverb sau un adjectiv, dacă ne referim la echilibru sau la muzică. Aluzie poate şi la muzica lui Richard Wagner.

Pentru popoare e-un ceasornic,  

Iubind un viitor mai spornic, 

E dreptul nostru, drept canonic.9  – această armonie este un ceasornic ce ordonează orele omenirii şi permiţând acesteia un viitor mai luminos şi mai bogat. Canonic cu sensul de clasic, de necontestat.

Visăm un veac ciudat, atomic, 10din nou ambiguitate. Atomic poate fi ceasul ducând la o precizie incredibilă. Atomic poate fi veacul, adică omenirea aflându-se sub domnia atomului, pus în slujba omului (centrale nucleare, aparatură medicală etc.). Dar visul poate fi şi cel al ciupercii atomice,  simbol al distrugerii universale.

Imperiul e bolnavul cronic, 11nu mai e vorba de imperii, acestea devenind anacronice.

Condus hilar şi histrionic, 12 – imperiile sunt pe placul conducătorilor histrionici, bizari şi hilari.

Sirene ne cheamă eufonic, 13totuşi aceasta lume e una bolnavă, sirenele avertizând că lumea e în pericol.

Să ne iubim profund, platonic. 14şansa  noastră este iubirea, liberă, necondiţionată.