Cornel PAIU in dialog cu Lucian STROCHI – 18 februarie 2017 (3)

CORNEL PAIU: Mă preocupa într-un timp, de altfel, încă mă preocupă, o formă de poezie, pe care o numeam şi încă o numesc „Poezia locaţiei”. Aş vrea să vă întreb dacă aţi mai întâlnit undeva această formulare? Nu ştiu, dar mi se pare a fi o formulare originală.

LUCIAN STROCHI: Nu şi nici nu ştiu ce ar putea fi. Dacă legi locaţia de spaţiu, (există o firavă, singură accepţie în acest sens a termenului) am putea vorbi de o geolirică, aşa cum vorbim de geopolitică sau geoeconomie. Numai că, sincer, nu cred în formule prestabilite atunci când e vorba de literatură. Literatura este o artă, nu o ştiinţă. Lucid, Călinescu refuza din această cauză estetica. Poezia e valoroasă pentru sincronismul ei, pentru universalitatea ei. E singura „globalizare” pe care o accept.