Cornel PAIU in dialog cu Lucian STROCHI – 18 februarie 2017 (4)

CORNEL PAIU: Ce intuiţi dvs. că ar (re)prezenta/ developa „Poezia locaţiei”? Nu e de exclus, cred eu, ba dimpotrivă, evidenţa unei descriptivităţi a discursului. La fel, o situare geo, o introspecţie analitică în situri antropologice distincte. Ţinând cont de diferite criterii prestabilite, dar nu stabilite involuntar, ci pe criterii ştiinţifice.

LUCIAN STROCHI: Repet, nu cred în ştiinţa literaturii. Poezia se bazează pe inefabil, pe frumos, pe imprevizibil. Ceea ce nu exclude recunosc şi o descriere psihosomatică a noastră. Interioară şi exterioară.