Cornel PAIU in dialog cu Lucian STROCHI – 18 februarie 2017 (5)

CORNEL PAIU: Pe de altă parte, ce filiaţii credeţi că ar putea avea „Poezia locaţiei”? Înrudiri specifice? Manifestări asemănătoare?

LUCIAN STROCHI: Există desigur şi câteva note specifice ale unei poezii naţionale. Dar repet, poezia este valoroasă doar atunci când devine „anonimă” , când nu mai ştii cărui popor îi aparţine un vers genial. S-a scris e drept şi o poezie regională, dialectală. E cel mult un lucru curios şi/ sau amuzant.