RUBAIAT IV

Luă cupa1 forma sânului femeii,2

Băură până-n miez târziu de noapte.3

Dar n-au putut să dea răspuns ideii:

De ce e în cupă-i vin, în loc de lapte?4

Lucian Strochi

RUBAIAT IV 6 

 Luă cupa1 –simbolistica şi mitologia cupei este extrem de arborescentă. Paharul, cupa, pocalul au fost recipientele setei şi prin urmare au fost legate de această dorinţă. Graalul este un asemenea exemplu. Dar cupa poate păstra şi veninul şi sângele şi orice elixir. Forma cupei este de asemenea esenţială.

forma sânului femeii,2  – se pare că o asemenea cupă având şi forma dorinţei este una perfectă.

Băură până-n miez târziu de noapte.3 –cupa poate fi şi un simbol al beţiei, al desfrâului, după cum poate fi legată şi de sacralitate. Oricum, cupa se opune antitetic bastonului, fiind un simbol feminin. O demonstraţie amplă o oferă Gilbert Durand în Structurile antropologice ale imaginarului.

Dar n-au putut să dea răspuns ideii:  

De ce e în cupă-i vin, în loc de lapte?4  –ultimul vers face apel la logica unui beţiv, dar întrebarea e îndreptăţită. Dacă această cupă are forma unui sân de femeie, normal ar fi ca în cupă să fie lapte.