Cornel PAIU in dialog cu Lucian STROCHI – 28 martie 2017 (4)

CORNEL PAIU: Va exista cu siguranţă şi o generaţie 2020. Cum credeţi că va arăta aceasta? Prin ce anume s-ar personaliza?

LUCIAN STROCHI: Cred că am răspuns prin precedenta întrebare. Nu va exista nicio generaţiei 2020. Poate va fi una 2022…

CORNEL PAIU: „A înţelege poezia înseamnă a o traduce din limba sa în aceeaşi limbă.” Iată o definire a poeziei care-mi place. Aparţine poetului, eseistului, gânditorului şi criticului literar Gheorghe Grigurcu. Ce-aţi mai adăuga dvs. lângă această formulare?

LUCIAN STROCHI: Poezia este o traducere a cărei original s-a pierdut. Aşa cum s-au pierdut şi cuvintele, topindu-se în sintagme.