SEXTINA II UNDE NU AFLAM DACA IUBITII SUNT ADAMICI SAU UN ANDROGINI (1)

Atunci coborât-am noi din paradis,1  a

Din vina noastră, din divin capriciu,2 b

Ne scufundam în întunecat abis,3 a

În curios, nedrept, absurd supliciu.4 b

Eram litere,5 dintr-un vag manuscris,6  a

Să-l descifrezi, nu aveai vreun indiciu.7  b

 

N-aveau să ne ştie bravi corăbieri…8  c

Eram frumoşi ca umbra unei erori.d

Pe-atol domnea tornada unei tăceri,10  c

Albul unei imposibile ninsori;11 d

Ne însoţeau doar câinii de fum,12 cerberi c

Păzindu-ne,13 ca pe preasfinte comori.  d

 

M-aş fi dorit să fiu nervos albatros,14 e

Să răsucesc a lumii giruetă,15 f

Sau un tainic, verde, înalt chiparos,16  e

Un drum străin, săpat abil în cretă.17f

Mă iubeai, m-ai sărutat, deşi-s lepros,18 e

Ce vreţi dovadă mai clară concretă…19   f

 

De care zeu albastru, mi-ai fost trimis,20 a

Să izbăvesc vreo moarte, sau vreun viciu,21  b

Să ne iubim – cine să ne dea permis,22 a

Cine să ne închidă-n vreun ospiciu?23  b

Ce simplă eşti, prea clară, eşti ca un vis,24  a

Un delicat şi străveziu caliciu.25 b

 

Să dai ceva iubirii? ce să îi ceri?  c

Şi ce preţ să pui pe trupul unei flori?26 d

Ne iubim înfricoşaţi, poate stingheri,27c

Cuprinşi de regrete, de blânde terori,28  d

Dar timpul se-oprise brusc, alaltăieri,29  c

Topit în alte frumuseţi surori.30  d

 

Feţele noastre erau de abanos,31 e

Refugiaţi pe-o tristă goeletă,32 f

Vântul ne biciuia gelos şi sticlos,33e

Îşi dorea, prea disperat, o vendetă.34 f

Dar gândul nostru se topea evlavios,35 e

Iubirea noastră pâlpâia discretă.36 f

 

Suntem un cerc deschis a, duh de siliciu.37  b

Tăria unei tăieri,38  c unei licori.39  d

Tărâm umbros40  e sau scriere secretă…41 f

Lucian Strochi