BLESTEME PENTRU O STATUIE (3)

De plouă,

Să stai ca găina pe ouă,10 –cloşca nu se mişcă atunci când stă pe ouă. Cu alte cuvinte să stai nemişcat în ploaie, fără a te adăposti.

Să ai pe masă, ca de pe plită,

Apă băhnită11 –apă stătută

Şi-n loc de friptură,

De căcărează fiertură.12 – cuvintele tari continuă, ca şi situaţiile dramatice sau ridicole.

De te-ntrebă norodul,

Să râzi ca nărodul;13cel ce râde fără rost este considerat nebun sau în orice caz nu în toate  minţile.

Să-ţi putrezească năvodul,14năvodul era a unealtă extrem de importantă; fără năvod pescuitul ar fi fost practic imposibil.

Să-ţi fie inima seacă,

Şi căutătura buimacă,15invectivele continuă: sunt atacate inima-ca sediu al simţirii şi privirea, aceasta trădând o stare patologică gravă

De să mulgi căţeaua, drept vacă.16 – adică să faci gesturi absurde, inutile, ridicole, stupide.

Tot ce-i tare, putrezească,17 acum blestemul ajunge la paroxism, rezultând un interesant chiasm, bazat pe paradox.

Ce e moale, să-ntărească.18 –există şi posibilitatea unei decodări sexuale, dar nu e vorba doar de atât.

De te va chema Vasile,19  – Vasile vine din grecescul basileus  care s-ar traduce rege sau împărat

Să fii subţire la zile.

De te-o chema Ion,20  – Ion provine din vechiul nume ebraic Johanan care provine la rândul său din Jahve (forma scurtă Jo + hanan = a avea milă adică „Dumnezeu a avut milă”

Să fii scroafă şi nu om.

De te va chema Mihai,21 Mihai este un nume teoforic, format din tema Mika, = cine este şi el o prescurtare a lui Elohim sau jah, de la Jahve (Dumnezeu), având sensul de Cine este ca Dumnezeu. Cel mai cunoscut este arhistrategul Arhanghelul Michael.

Să fii iapă printre cai; – există un text în care apare Mihai /ce sărea pe şapte cai… Schimbarea sexului este o pedeapsă foarte gravă.

Să scapi din mână ibricul,

Şi să-ţi plesnească buricul,22 –observăm alternarea pedepselor: de la cele psihice la cele fizice

Să te mănânce limbricul,

Să fii galben cum îi groaza,23  – galbenul e considerat culoarea otrăvii, dar şi a unei boli grave (icterul, gălbinarea).

Când te-o încerca gălbeaza,24gălbeaza e o boală întâlnită mai mult la oi.

Să ai nevastă gutuie,25gutuia nu este un fruct prea iubit, pentru că se coace greu, e foarte tare şi are un gust sălciu.

Să te bată noaptea-n cuie,26un vers mai greu de decodat, pentru că poate fi citit şi interpretat aşa: să rămâi noaptea acasă, „ca bătut în cuie”, „să nu te poţi mişca” sau aşa: „să fii crucificat de durere” (nu neapărat cu sens denotativ).

Să ai în loc de geană,

Sprânceană;27 – un blestem puternic vizează schimbarea fizionomiei. Geana e mult mai delicată decât sprânceana. În plus s-ar putea să fie vorba şi de o poziţie anormală a ochiului. Figura ajunge caricatură.

Pe frunte să-ţi crească mustaţă,28încet-încet se conturează imaginea unui monstru.

Neagră şi creaţă,

Să fii şi tu şui,29 –a fi şui înseamnă a fi sucit, a fi nebun, smucit etc.

Să fii mut când vrei să spui; 30 –   lumea blestemului e o lume răsturnată, pe dos.

Să fii la faţă smolit,31  – adică de culoarea neagră, culoarea smoalei. Este de fapt culoarea iadului şi e iubită doar de drac.

Doar de dracu iubit,

Să-ţi cadă, din gură rănită,

Dinţii ca la răsărită;32 –răsărita este floarea soarelui. Atunci când se coace, seminţele se desfac uşor de alveolele în care sunt adăpostite.

Să ai o coastă răsucită33după cum remarcăm, blestemul se concentrează pe corp şi pe anexele acestuia.

Şi-o mână smucită34mâna smucită este o mână luxată.

Şi când să spui o vorbă de-alint

Plumb să se facă, tot ce-i argint.35 –  nu ştim dacă e vorba de cuvântul de argint care devine cuvânt de argint sau de cele două metale şi obiectele făcute din ele.

De te-i chema Grigore,36 numele provine de la grecescul Gregorius, cu sens figurat „cel care este atent”, veghetor. În neogreacă avem şi adverbul gregoras  (gregora) adică iute, repede, poate cu sensul de agil.

Să dansezi singur la hore.  – dacă „muierea” ştie de unde vine Grigore, atunci pedeapsa e clară, nu poţi veghea ceva ce nu există şi nu poţi fi agil dacă dansezi singur .

De te-o chema Ludovic,37 –Ludovic  este un nume pe care îl poartă mulţi regi (îndeosebi ai Franţei), dar niciun sfânt ortodox, de unde concluzia că este un nume catolic. Apare în Dicţionarul numelor de familie româneşti a lui Iorgu Iordan, cu explicaţia că este „nume calendaristic catolic.”

Să dansezi doar din buric.

Iar de te-o chema Andrei,38Andrei este numele unui apostol, important pentru români, întrucât se spune că acesta i-a creştinat.

Să latri precum Grivei,39  – apostolul Andrei este un protector împotriva lupilor. Grivei este un nume de câine,  numele ca atare însemnând „pestriţ”. Să remarcăm „coerenţa” blestemului: sfântul Andrei devine omul Andrei, care, la rându-i, devine din lup, câine şi din cenuşiu, pestriţ.

Să ştii să numeri doar pân-la trei”.- a număra doar „până la trei” înseamnă a avea o inteligenţă redusă.

Muierea era beată

Şi n-a priceput deodată

Că nu eram o fiinţă şuie,40 – aici „şuie” are sensul de „care se mişcă”, „vioaie”, „cu mişcări neaşteptate” (cum este peştele „şui” –de exemplu). Din punct de vedere al statuii, omul este o fiinţă prea dinamică, adică şuie.

Ci doar o biată statuie.41o statuie este rezistentă, dar statică. Ea nu se poate apăra. Cu atât mai mult nu poate răspunde injuriilor aduse. Blestemul a luat o turnură neaşteptată, prin schimbarea receptorului. Cu alte cuvinte, blestemul „muierii” a căzut în gol, nemaiavând nici un efect asupra cuiva.