BOCET PENTRU UN MORT NECUNOSCUT (1)

Ce duh necurat1 te-a purtat2

La noi, bade, pe-nserat?3

Puntea şubredă se frânge,4

Mama-acuma  nu te plânge;5

Porţi cămaşă de-necat6

Şi funie de spânzurat7

Şi ai ochi albi şi goi8

Cum sunt numai la strigoi,9

Vânăt ca pruna10

Şi umflat ca luna;11

Verde mâl în gură,12

Negru la făptură;13

Orăşean eşti după port,14

Zaci aici cu noi, dar mort;15

Eşti verde de fiere,16

Neplâns de muiere,17

Ce duh necurat te-a purtat18

La noi, bade, pe-nserat?19

La margine de sat,20

La margine de zăvoi,21

Să fii doar cu noi?

Te plâng bocitoarele,22

Ce îţi plâng picioarele;23

Te plâng ielele,24

Ce îţi spală relele;25

Imagine bocet

Te bocesc zânele,26

Ce îţi iartă bunele;27

Te plâng bocitoarele,

Cum apune soarele;28

Nu te ştie nimenea,

Ai pe umăr dalbă stea;29

Te bocesc dobitoacele,30

Ce îţi plâng noroacele,31

Carpenul, vecinul,32

Ce-ţi cunoaşte chinul33

Şi te ştie şarpe34

Cu lapte de noapte; 35

Şi te ştie soarte,36

Cu gust de moarte;37

Luna ce apune,

Mâinile îţi pune,38

Pentru-ngropăciune.39

Un tăciune şi-un cărbune40

Ce s-a întâmplat, nu spune: 41

Iarba tăvălită,42

Buza otrăvită;43

La margini de drum,44

Mai eşti doar un fum;45

Te-au supt apele,46

Te-a ucis aproapele…47

Un tăciune şi-un cărbune,48

Soarele pe noi apune…49

Lucian Strochi