COLINDA DE AJUN

Cetiniţă2, cetină de brad,3

Mii de lumânări mai ard,4

Că e noapte de Ajun,5

La casă de om prea bun.6

Noi venim c-o urătură,7

C-am rămas fără căciulă,8

Că am dat cu ea în câini,9

Că erau fără stăpâni.10

Noi venim cu o urare,11

Că e mare sărbătoare.12

Cetiniţă, cetină de brad,

De pe case astăzi cad,13

Toate relele, 14

Şi belelele,15

Că e noapte de ajun.

Pentru om cu suflet bun,16

Am venit să colindăm,

Viaţă lungă vă urăm,17

Şi belşug,18

Pentru brazda de sub plug,19

Şi sănătate,

Că-i mai bună decât toate,20

Să vă fie casa, casă,21

Să va fie masa, masă,22

Şi fata asta cea frumoasă,23

Să fie mireasă.24

Am venit să colindăm,

Şi acuma vă lăsăm,25

De toate vă bucuraţi,

Şi pe noi nu ne uitaţi.26

Lucian Strochi

 COLINDĂDE AJUN  – colindele sunt cântece tradiţionale româneşti , conţinând urări de tip epico-liric, având în general între 20 şi 40 de versuri.  Colindele sunt o datină perpetuată din perioada preacreştină. Ele se cântă în preajma Crăciunului şi a Anului Nou. Nu trebuie confundate cu cântecele de stea, nici cu colindul cu steaua. De fapt cu steaua umblă doar copiii până la 10 ani, în a doua zi după Anul Nou. Colind(at)ul avea câteva funcţii ritualice distincte: urare pentru fertilitate, rodire, belşug; ritual  de alungare a spiritelor rele; reîntâlnirea  cu cei plecaţi pe celălalt tărâm. Colindele moştenesc Saturnaliile, Calendele lui Ianuarie şi Dies Natalia Solis Invicti, sărbători romane, păgâne.

Cetiniţă2, – în colinde se folosesc des diminutive. Acesta au rolul de a apropia emiţătorul de receptor. În cazul de faţă e vorba şi de ceva personal. În copilărie, Danei-Anca i se spunea Cetiniţa. Mi-a plăcut numele şi l-am păstrat.

cetină de brad,3bradul este arborele fundamental al românilor. Dar el este şi un simbol al timpului, fiind etern (nu-i cad frunzele) şi în acelaşi timp este un simbol al iernii.

Mii de lumânări mai ard,4 –lumânările pot fi cele aprinse de sărbători, dar pot fi şi stelele.

Că e noapte de Ajun,5–  ajunul este sărbătoarea din ziua dinaintea Crăciunului, sărbătoare care comemorează Naşterea lui Iisus, aniversată pe 24 decembrie.. Pentru adepţii calendarului iulian, ajunul Crăciunului se serbează pe 6 ianuarie a următorului an din calendarul gregorian.

La casă de om prea bun.6  – colindătorii supralicitează bunătatea stăpânului casei, sperând într-o recompensă cât mai substanţială.

Noi venim c-o urătură,7e amintit scopul venirii colindătorilor.

C-am rămas fără căciulă,8se reia ideea recompensei într-o formă hazlie, colindătorii „dând cu căciula-n câini” (expresie).

Că am dat cu ea în câini,9  – mai ales la sat fiecare casă avea cel puţin un câine „păzitor”.

Că erau fără stăpâni.10un subtil reproş adresat gazdei, care a lăsat câinii nelegaţi de parcă nu ar fi avut stăpâni. Sau e vorba de câinii vagabonzi. Dar a da cu căciula în câini mai înseamnă şi a fi cu chef, a fi beat, sau a fi prea bucuros.

Noi venim cu o urare,11se reia urarea, considerându-se suficientă „atenţionarea”.

Că e mare sărbătoare.12după mulţi, ajunul Crăciunului şi Crăciunul constituie cea mai mare sărbătoare.

Cetiniţă, cetină de brad,

De pe case astăzi cad,13refren cu scopul de a o ţine un efect oracular, o anaforă continuată de o imagine surpriză, extrem de „concretă”.

Toate relele, 14abia acum începe cu adevărat urarea şi colindul, prin una din caracteristicile sale fundamentale, fiind un ritual de alungare a spiritelor rele.

Şi belelele,15beleaua are ca sinonime pacostea, ghinionul, necazul, nenorocul. Dar şi persoana care poate aduce aceste necazuri.

Că e noapte de Ajun.

Pentru om cu suflet bun,16din nou gazda e măgulită.

Am venit să colindăm,

Viaţă lungă vă urăm,17colindul devine tipic prin urările tradiţionale, dintre care cea mai uzitată este viaţa lungă.

Şi belşug,18 –„belşugul” anticipează „plugul.”

Pentru brazda de sub plug,19cu acest vers colindul devine pluguşor.

Şi sănătate,

Că-i mai bună decât toate,20  – şi această urare rimată este des folosită.

Să vă fie casa, casă,21se induce ideea de statornicie, de fericire casnică, de familia fericită.

Să va fie masa, masă,22masa a avut dintotdeauna o funcţie ritualică (vezi Cina cea de taină). Există câteva credinţe populare interesante: la masă nu ai voie să fii supărat; la masă trebuie să participe toţi membrii unei familii; poziţia membrilor unei familii la masă este strict reglementată în funcţie de importanţa persoanelor; la masă nu se vorbeşte.

Şi fata asta cea frumoasă,23urare valabilă numai dacă în respectiva casă există o fată.   

Să fie mireasă.24 – fiind un sfârşit de an, toate speranţele se leagă de anul care va veni în curând. Una dintre dorinţele cele mai mari era ca o fată să se mărite, asigurând prin măritiş continuitatea familiei.

Am venit să colindăm,

Şi acuma vă lăsăm,25finalul colindului, având rolul de a avertiza gazda să pregătească darul.

De toate vă bucuraţi,

Şi pe noi nu ne uitaţi.26acest nu ne uitaţi are cel puţin două înţelesuri: nu ne uitaţi pentru frumoasa colindă pe care am interpretat-o şi nu uitaţi cumva recompensele pentru colind.