RONDELUL LUMII INCERCANATE

Lumina lumii este iar în cearcăn,1

Cuprinsă de nevroze şi de vicii.2

Zadarnic demiurgul3 mai încearcă-n

Van, s-o ferească de grave suplicii.4

Grav, mai vine peste noi şi vestea că-n

Curând, moartea ne-oferă noi indicii.5

Lumina lumii este iar în cearcăn,6

Cuprinsă de nevroze şi de vicii.7

Noi crime: pumnalul nu stă în teacă-n

Cuib de fier, pentru vesele capricii.8

Rămâne crucea albă de mesteacăn8

Şi, pentru alţii, noile ospicii:10

Lumina lumii este iar în cearcăn.11

Lucian Strochi

RONDELUL LUMII ÎNCERCĂNATE  

Lumina lumii este iar în cearcăn,1  – simbolismul cearcănului este extrem de interesant. Cearcănul indică o boală, o îndelungată suferinţă, dar şi o prelungire a nopţii, a întunericului, un adăpost faţă de lumina atotputernică din ochi.

Cuprinsă de nevroze şi de vicii.2ambiguitate: nu ştim dacă nevrozele şi viciile sunt ale luminii sau ale lumii sau ale amândurora. În acest ultim caz e vorba de luminile barurilor, ale localurilor de noapte, ale cuiburilor de vicii.

Zadarnic demiurgul3 –demiurgul este un termen general pentru Dumnezeu sau oricare altă reprezentatoare a unui Stăpân Absolut. Demiurgul creează lumea şi o stăpâneşte.

mai încearcă-n

Van, s-o ferească de grave suplicii.4acest rondel este plin de enjambamente, versurile legându-se astfel mai trainic unul de celălalt. Nu trebuie neglijată însă şi rima dificilă pentru cearcăn.

Grav, mai vine peste noi şi vestea că-n

Curând, moartea ne-oferă noi indicii.5 dacă lumina vesteşte fericirea şi ideea de Dumnezeire (Fiat lux!) absenţa luminii aduce doar moartea, apocalipsa.

Lumina lumii este iar în cearcăn,6  – orice lumină pentru a fi văzută, trebuie să fie înconjurată de întuneric.  Întunericul e cel care asigură conturul formei.

Cuprinsă de nevroze şi de vicii.7 aluzie poate la actul artistic. Cei care sunt la rândul lor Demiurgi,artiştii sunt roşi de vicii şi cuprinşi de nevroze. Nu e vorba de blestem sau de damnare, ci şi de o condiţie a artei: aceea de a se naşte din tensiuni.

Noi crime: pumnalul nu stă în teacă-n 

Cuib de fier, pentru vesele capricii.8dar lumina ascunsă în întuneric poate genera chiar crima. Pumnalul, sabia sunt instrumente ale luminii, fiind strălucitoare4. Folosite, aceste arme devin ale întunericului, ucid. Şi de aici un paradox: o armă albă nu trebuie scoasă din teacă (din întuneric). Doar aşa ea va fi inofensivă.

Rămâne crucea albă de mesteacăn9sintagma „cruce albă de mesteacăn” m-a fascinat din copilărie. Am auzit-o interpretată de Jean Moscopol, Tiberiu Ceia, Constantin Florescu şi Nicolae Furdui-Iancu. Textul îi aparţine lui Artur Enăşescu,iar muzica lui Ionel Fernic. Baladă şi romanţă,  Cruce albă de mesteacăn impresionează prin sugestia de lumină, de biruinţă împotriva uitării şi a morţii, dar şi de trecere inexorabilă a timpului.

Şi, pentru alţii, noile ospicii:10 –„noile ospicii” sunt acele lumi în care ne refugiem: peşteri, spitale, case de vacanţă, insule pustii.

Lumina lumii este iar în cearcăn.11cearcănul ascunde îngrijorare, dar, într-un fel şi luciditate. Grijile sunt cele care aduc cearcăne, dar existenţa acestora e semn de trăire intensă.

Structura rondelului: 13 versuri, versurile 1,7,13  identice; la fel versurile 2 şi 8. Două rime: ababababababa (rimă încrucişată).