RONDELUL METEMPSIHOZEI

03Mă-ntreb dacă am fost cândva balenă,2

Ghepard, delfin, stârc, leu,tigru, rinocer3

Sau diamant, stibină sau galenă,4

Vreun baobab, brad, stejar până la cer,5

De sânge mi-a trecut subtil prin venă6

Sau germene-am venit, din univers stingher.7

Mă-ntreb dacă am fost cândva balenă,8

Ghepard, delfin, leu, tigru, stârc, rinocer,9

De m-am născut în epoca elenă,10

În China, Roma sau de sunt ienicer.11

Îmi trec metempsihoze fără jenă12

Prin vise13: mă cred de aur14, bronz15 sau fier.16

Mă-ntreb dacă am fost cândva balenă…17

Lucian Strochi

 

Rondelul metempsihozei1 

Mă-ntreb dacă am fost cândva balenă,2  – acest rondel explorează lumea ştiinţei, amintind câteva din teoriile cu privire la formarea şi evoluţia vieţii. Alegerile nu sunt deloc întâmplătoare. Prima adusă în memorie este balena pentru că este cel mai mare animal care a trăit vreodată pe pământ.

Ghepard, delfin, stârc, leu, tigru, rinocer3Ghepardul este cel mai rapid mamifer; delfinul are cel mai mare creier în raport cu greutatea sa; stârcul e o pasăre care a cucerit până şi mlaştinile; leul e regele animalelor; tigrul e considerat cel mai frumos animal, iar rinocerul are valori simbolice şi multe caractere similare omului. Aluzie şi la rinocerizarea omului, la Eugen Ionescu.

Sau diamant, stibină sau galenă,4e adus în discuţie şi regnul mineral, geologic, prin trei realităţi specifice acestui regn. Omul a intrat în relaţie directă cu aceste minerale: Diamantul împodobeşte inelul , coroana sau diadema şi este cel mai dur material din natură; din stibină se obţine stibiul, folosit la mânere, decoraţiuni metalice, pentru frumuseţea şi rezistenţa sa. Galena a permis omului să comunice prin radio.

Vreun baobab, brad, stejar până la cer,5este adus în discuţi şi regnul vegetal. A fost nominalizat baobabul pentru că el este supranumit arborele de pâine, iar capacitatea sa de a stoca multă apă a permis salvarea multor vieţi de oameni şi de animale. Bradul este arborele fundamental al românilor, iar stejarul simbolizează forţa,mândria, frumuseţea. Toţi aceşti copaci sunt arbori impunători.

De sânge mi-a trecut subtil prin venă6se pune problema dacă evoluţia omului e cea sugerată de Darwin…

Sau germene-am venit, din univers stingher.7…sau omul are o origine extraterestră.

Mă-ntreb dacă am fost cândva balenă,8balena, chitul se află cu omul în relaţii biblice. O tulburătoare parabolă este piesa Iona de Marin Sorescu.

Ghepard, delfin, leu, tigru, stârc, rinocer,9 – ghepardul însoţeşte regii în ceremonii, iar delfinii sunt tâlhari pedepsiţi de Dionysos. Eu sunt în zodia leului după calendarul pe zodii european şi tigru, după calendarul chinez. Rinocerul este animalul de sacrificiu, fiind ucis pentru cornul său care are avea valori afrodisiace – şi de panaceu.

De m-am născut în epoca elenă,1începând cu  acest vers sunt părăsite alte ipoteze şi ipostaze, rămânându-se doar la ipostaza de om, dar aflat în diferite timpuri şi spaţii istorice şi culturale. Prima ipoteză este aceea că eul liric aparţine epocii elenistice, a Greciei antice, a secolului lui Pericle, când umanitatea a ajuns la apogeu.

În China, Roma sau de sunt ienicer.11sunt panoramate alte spaţii culturale: Extremul Orient, Roma antică şi Imperiul Otoman, fiecare epocă având specificitatea sa şi atracţiile sale.

Îmi trec metempsihoze fără jenă12 –metempsihoza devine un mod de a fi, o posibilitate de a fi ubicuu.

Prin vise13:  – visul este cel mai vulnerabil, paradoxal, tocmai din cauza capacităţilor sale imaginative inepuizabile.

mă cred de aur14, – următoarele trei versuri se referă fie la Epoci (de Aur, de Bronz şi de Fier), fie la statui sau la valori simbolice.

bronz15bronzul este un aliaj, format din cupru şi cositor, un material greu corodabil şi extrem de rezistent. E materialul folosit de o întreagă epocă istorică. Dar dacă aurul înseamnă bogăţie, dar şi nesăbuinţă, bronzul este materialul din care se fac clopotele, acestea anunţând bucuria sau moartea.

sau fier.16vreme de milenii, fierul a fost metalul absolut.

Mă-ntreb dacă am fost cândva balenă…17balenele sunt impresionante nu doar prin dimensiunile lor, ci şi prin capacitatea de a comunica la mari distanţe (se spune că se pot „înţelege” şi la distanţe de 6000 de kilometri. Dacă e adevărat este extraordinar, dacă nu metafora e impresionantă. Prin urmare, ţinând cont că trăim în secolul comunicării, putem spune şi că trăim în „secolul balenei”.

Structura rondelului: 13 versuri, versurile 1,7,13  identice; la fel versurile 2 şi 8. Rimele sunt două: ababababababa (rimă încrucişată).