RONDELUL RONDELULUI

Vreau versul meu să treacă prin inelul

Perfect1, cum trece oul sau cercelul,2

Vreau rima să-şi aplice, fin, rimelul,3

Să fie ritmul viu, precum crenelul4

Şi cunoscut, cum este muşeţelul.5

Imaginile-şi ţină ferm penelul.6

Vreau versul meu să treacă prin inelul

Perfect7, cum trece oul sau cercelul,8

Vreau forma să-şi urmeze, calm, tighelul,9

Cum, dreaptă, o coloană, capitelul.10

Castel de gând, să-şi fluture drapelul,11

Aşa să fie, muzical, rondelul.12

Vreau versul meu să treacă prin inelul.13

Lucian Strochi

  RONDELUL  RONDELULUI   

 Vreau versul meu să treacă prin inelul

Perfect1– din când în când  şi versurile sunt etalonate.

cum trece oul sau cercelul,2o metoda simplă de sortare a ouălor este trecere lor printr-un inel. A doua probă se referă la inelul de logodnă, cercelul fiind o sinecdocă pentru bijuterii.

Vreau rima să-şi aplice, fin, rimelul,3acest rondel se vrea a fi o artă poetică. Rima corectează micile imperfecţiuni aşa cum face rimelul.

Să fie ritmul viu, precum crenelul4e vorba de crenelurile unei cetăţi.

Şi cunoscut, cum este muşeţelul.5un vers bun este un vers care se reţine, circulă, devine chiar comun.

Imaginile-şi ţină ferm penelul.6 –un rol important îl au imaginile artistice, îndeosebi cele vizuale.

Vreau versul meu să treacă prin inelul

perfect7, – şi versul acestui rondel trebuie să se supună probelor de calitate, ca orice produs. Inelul reprezintă etalonul, perfecţiunea.

cum trece oul sau cercelul,8şi oul şi cercelul trec prin anumite probe (oul de pildă, proba bănuţului: e privit în lumină pentru a se vedea dacă e fertil sau nu).

Vreau forma să-şi urmeze, calm, tighelul,9aluzie la rimă, care trebuie să funcţioneze ca un tighel, întărind versul.

Cum, dreaptă, o coloană, capitelul.10acelaşi rol îl are şi capitelul pentru o coloană, asigurându-i stabilitate şi frumuseţe.

Castel de gând, să-şi fluture drapelul,11 –dar, ca orice text poetic, rondelul trebuie să se adreseze şi imaginarului.

Aşa să fie, muzical, rondelul.12aşa cum bine se ştie, la origini rondelul era însoţit de muzică şi chiar de dans. Prin structura sa, prin refren, rondelul este una dintre cele mai muzicale opere poetice.

Vreau versul meu să treacă prin inelul.13rondelul vine etimologic din francezul ronde care înseamnă cerc, rotund. La urma urmelor, şi rondelul este un inel care trece prin alt inel.