PANTUMUL NEGATIILOR SI CONTRAZICERILOR

În fiecare zi trăim noi ere.1

Visăm că toate-s alte începuturi2

Şi-un timp duşman se apără cu scuturi;3

Nu tot ce credem sunt idei, mistere.4

 

Visăm că toate-s alte începuturi;5

Natura nu e doar un zbor de fluturi;6

Nu tot ce credem sunt idei, mistere;7

Nu totul se sfârşeşte doar în sfere.8

 

Natura nu e doar un zbor de fluturi;9

Nu tot ce cauţi este doar plăcere;10

Nu totul se sfârşeşte doar în sfere;11

Nu sunt pe lume doar priviri, săruturi.12

 

Nu tot ce cauţi este doar plăcere:13

Există şi urcuşuri şi cădere.14

Nu sunt pe lume doar priviri, săruturi:15

În fiecare zi trăim noi ere.15

Lucian Strochi

Pantumul  negaţiilor şi contrazicerilor 

 În fiecare zi trăim noi ere.1Pantumul este o poezie de formă fixă, asemănătoare cu rondelul, dar cu o arhitectură extrem de severă, cerând din partea autorului multă virtuozitate. Se bazează pe două rime, dar şi pe multe repetiţii. Primul vers este repetat de versul ultim (al 16-lea), versul 2 de versul 5, 6 de 9, 10 de 13, versul 4 de 7, 8 de 11, 12 de 15. Poezia a fost încercată de Victor Hugo, Charles Baudelaire, iar la noi de Cincinat Pavelescu. Cuvântul este de origine malayeziană, dar filtrat la noi de filiera franceză (pantoum). Primul vers afirmă faptul că trăind la prezent înglobăm mai multe trecuturi, respectiv trăim simultan, asemenea unor cercuri concentrice, epoca de piatră, sclavagistă, feudală, capitalistă etc.

Visăm că toate-s alte începuturi2 de fiecare dată, cu fiecare gest avem iluzia ineditului, a noului, a nerepetabilităţii.                      

Şi-un timp duşman se apără cu scuturi;3  – dar cel mai dificil adversar este timpul, care îşi apără imaginile cu înverşunare.

Nu tot ce credem sunt idei, mistere.4credinţa noastră este un amalgam, cuprinzând idei şi sentimente, superstiţii şi mistere, nu tot cd anticipăm este corect, de multe ori intervenind imprevizibilul.

Visăm că toate-s alte începuturi;5             – pantumul este structurat pe catrene, al doilea catren preluând parţial ideatica primului ş.a.m.d. Acţionăm ca într-o lume a miracolelor, în care totul e nou, fascinant, miraculos.

Natura nu e doar un zbor de fluturi;6      – complexitatea naturii este cea care creează cele mai multe probleme. Zborul de fluturi ca imagine a frumosului absolut nu este singura faţă a naturii.      

Nu tot ce credem sunt idei, mistere;7 gândirea noastră nu este doar una pozitivă, multe din gândurile noastre fiind parazitate de cenuşiul cotidianului                                        

Nu totul se sfârşeşte doar în sfere.8nu tot ce trăim gândim, construim se finalizează cu o structură perfectă. Multe lucruri sunt proiecte eşuate, creaţii groteşti, obiecte nefinisate.                             

Natura nu e doar un zbor de fluturi;9      – natura este adesea agresivă, duşmănoasă, capricioasă, iar existenţa noastră trebuie să ţină cont de acest lucru.

Nu tot ce cauţi este doar plăcere;10viaţa noastră nu e doar o sumă de plăceri. Adesea un lucru plăcut poate deveni în timp neplăcut. Există apoi multe lucruri neplăcute, pe care nu le putem dirija, nu putem acţiona împotriva lor.                              

Nu totul se sfârşeşte doar în sfere;11există şi alte forme perfecte în afara sferei, cum ar fi cubul sau piramida, dar în general lumea este compusă din imperfecţiuni.

Nu sunt pe lume doar priviri, săruturi.12  chiar dacă iubirea este o lege universală, nu este singura lege a universului.

Nu tot ce cauţi este doar plăcere:13multe din întâmplările şi trăirile noastre pot fi neplăcute, dar în final ele să fie extrem de utile, vitale chiar.

Există şi urcuşuri şi cădere.14  – orice reacţie are o contrareacţie; dacă urci, trebuie să şi cobori, alături de acceleraţie există şi frâna.                                                                           

Nu sunt pe lume doar priviri, săruturi:15  lumea  ce ne înconjoară are multe lucruri importante: munca, libertatea, iniţierea.  Avem cel puţin cinci simţuri, chiar dacă văzul primeşte cele mai multe informaţii.

În fiecare zi trăim noi ere.15într-o lume din ce în ce mai grăbită, ceea ce se construia în ani, acum se construiesc în clipe. Era devine oră. Rima în acest pantum: abab bbaa baab aaba