PANTUMUL MEU

A timpului străvezie fractură,1

Eu sunt între durere şi plăcere,2

Stăpân trufaş al marilor mistere,3

Monadă pentru monada natură.4

 

Eu sunt între durere şi plăcere…5

Ştiu: sunt tăios, a timpului cenzură;6

Monadă pentru monada natură,7

Capabil de o nouă înviere.8

 

Ştiu: sunt tăios, a timpului cenzură;9

Pentr-un înscris, doar simple caractere,10

Capabil de o nouă înviere,11

Mi-e spaţiul geamăn, tragică dublură.12

 

Pentr-un înscris, doar simple caractere.13

Capabil sunt de-o amplă-iniţiere:14

Mi-e spaţiul geamăn, tragică dublură,15

A timpului străvezie fractură.16

 Lucian Strochi

 PANTUMUL MEU

A timpului străvezie fractură,1 – este un pantum dedicat atât unui „eu exacerbat”, dar şi unui geniu sau o altă formă superioară, un demiurg, un hiper eon.. A spune despre tine că eşti „o fractură a timpului” este un gest prometeic, de o insolenţă supremă. Ne întrebăm dacă nu cumva este discursul unui zeu.

Eu sunt între durere şi plăcere,2  – discursul continuă pe aceeaşi linie, geniul autoproclamându-se balanţa dintre durere şi plăcere, echilibrul dintre bine şi rău.

Stăpân trufaş al marilor mistere,3 – a stăpâni misterele e un semn de reală putere. Cuvântul trufaş măreşte trufia, superbia.

Monadă pentru monada natură.4geniul se autoproclamă ca fiind un Dumnezeu.

Eu sunt între durere şi plăcere…5  – există două posibilităţi: fie eul le stăpâneşte prin limitare, fie e vorba de liniştea absolută, acolo unde nu este „nici bucurie, nici întristare”.

Ştiu: sunt tăios, a timpului cenzură,6 –zeul, geniul, stăpânul absolut, Marele Anonim are de parte sa ca aliat timpul. Într-o altă interpretare, el cenzurează timpul, îl taie.

Monadă pentru monada natură, 7geniul devine egalul naturii sau chiar se identifică cu ea.

Capabil de o nouă înviere.8auzie la Iisus Hristos sau la o forţă care devine ciclică, reînviind, asemenea naturii, primăvara.

Ştiu: sunt tăios, a timpului cenzură; 9prin acţiunea acestei forţe imense, timpul apare sfâşiat, heraldic, adică tăiat sau despicat, împărţind lumea în simboluri.

Pentr-un înscris doar simple caractere,10geniul nu poate fi cunoscut de către simplii muritori. Dintr-un text ei nu vor vedea şi reţine decât literele, aşa cum se întâmplă când vezi un text într-o limbă necunoscută.

Capabil de o nouă înviere,11  – geniul este capabil de o nouă înviere. Dar îl poate urma cineva?

Mi-e spaţiul geamăn, tragică dublură.12învingând timpul, geniul devine o dublură a spaţiului, un hiper-eon.

 Pentr-un înscris, doar simple caractere.13Uneori e nevoie doar de câteva caractere. Orice operaţi se poate efectua cu ajutorul lui 1 şi 0, ca în cibernetică. Sau biblic, Iisus se poate prezenta cu doar două litere, alfa şi omega, adică începutul şi sfârşitul.

Capabil sunt de-o amplă-iniţiere:14  –geniul îşi arată disponibilitatea de a-i iniţia pe oameni.

Mi-e spaţiul geamăn, tragică dublură,15dar pentru a realiza această iniţiere, el trebuie să revină într-un spaţiu ral, palpabil, pe care să-l cunoască şi să-l accepte toţi oamenii.

A timpului străvezie fractură.16 geniul se autoproclamă ca fiind totuşi o secundă din timpul universal.

Repetiţii: versul 1 cu 16, 2 cu 5, 4-cu 7, 6 cu 9, 8 cu  11, 10 cu 13, 12 cu 15;  rima este îmbrăţişată în primele trei catrene şi împerecheată în ultimul catren. (ABBA BAAB ABBA BBAA).