ELEGIE (III)

Timpul s-a oprit într-o permanentă amiază,1

Spaţiul se descoperă pe sine, palid, în metastază,2

Luna e mereu în aceeaşi fază în harţi3

Şi e mereu doar ziua de marţi.4

„Prea abstract” – protestează cititorul;5

„Prea abstract” – crede şi Ziditorul.6

„Vezi să nu fi furat de rimă:

Caută altă materie primă…7

Dacă ai putea găsi altceva, ceva între sunete8

Care să nu fie nici muzică, nici tunete

Şi care să nu fie linişte, pauză, tăcere”.9

Auzul meu a găsit miere, fiere, durere.10

Dar trec mai departe,

Despicat ca o carte.11

„Prea abstract”, „prea abstract”: 12

„Act, antract, contact, contract”.13

Sunt sufocat de cuvinte, de rime, ca de o anacondă:14

Ce scriere ciudată, prea îngrijită şi rondă,15

Ce nume frumos pentru o actriţă… 16

Să fie acviliţă, să fie pestriţă?17

Timpul s-a oprit într-un roşu permanent;18

Nici nu se poate mai decadent;19

Răsărit sau apus – n-o poate spune nici lumina învinsă,20

Prinsă, scăpată şi iarăşi prinsă,21

Prelinsă pe undele râului care şi el s-a oprit,22

Într-un altfel de asfinţit.23

Panta rhei panta rhei ehei24

E acum bietul Pantelei,25

Vecinul meu, cu o casă ciudată, cu un turn26

Cu un petic nocturn,27

Rămas la roşu de cărămidă,28

Cu puţin verde de omidă,29

Şi care Pantelei a rămas, după un fulger, mut,30

De parcă vorba-i fusese scut31

Şi care iese dimineaţa la peşte

„Peşte, peşte, mămăliga prăpădeşte”.32

Soarele e o mămăligă, de un roşu dement:33

Răsărit sau apus, nici boabele

De porumb, nici babele

tN-o mai pot spune:34

„A dat, Doamne, o ploaie cu spume,

Cum n-a mai fost alta în lume”35

Şi vecinul meu Pantelei se îneacă

Şi sufletul lui după trei zile

Se strecoară-ntr-o vacă.36

Lucian Strochi

ELEGIE    (III)   82

Timpul s-a oprit într-o permanentă amiază,1 – timpul nu poate exista decât ca durată, în derulare. Timpul oprit, suspendat este cel mai mare cataclism posibil.

Spaţiul se descoperă pe sine, palid, în metastază,2 –dimpotrivă, spaţiul dezvoltat cancerigen, haotic, este  cel mai mare pericol pentru el însuşi, devenind incomensurabil.

Luna e mereu în aceeaşi fază în harţi3 –prin „harţi” se înţelege „dezlegare la…”. Luna, cel mai cunoscut corp ceresc alături de soare, apare şi ea îngheţată. „Harţi” este folosit cu sens conotativ.

Şi e mereu doar ziua de marţi.4 –timpul apare şi el îngheţat, mai mult, fără început, începând şi fixându-se într-o ipotetică marţi (în loc de luni). Dar marţi este legat de zeul Marte, zeul războiului (acesta are o zi din săptămână şi  o lună din an).

„Prea abstract” – protestează cititorul;5 –textul sufocat de abstracţii, este contestat de cititor, care şi-ar dori un alt timp de dialog.

„Prea abstract” – crede şi Ziditorul.6 –până şi Ziditorul îşi doreşte ceva concret. Creaţia sa este o urmare directă, metafizică, dar şi ontologică şi gnoseologică a setei de concret.

„Vezi să nu fi furat de rimă:

Caută altă materie primă…7 – Creatorul (sau o voce neutrală) cere o abordare mai profundă, rima părându-i-se doar un element decorativ, facil.

Dacă ai putea găsi altceva, ceva între sunete8 –Creatorul, gelos pe poet, îi cere acestuia perfecţiunea (ştiind că acesta nu o poate obţine).

Care să nu fie nici muzică, nici tunete

Şi care să nu fie linişte, pauză, tăcere”.9 –îi cere să definească nedefinitul, să stabilească nuanţa unei culori pe care artistul nu o vede, o muzică pe care acesta nu o aude.

Auzul meu a găsit: miere, fiere, durere.10 –răspunsul poetului este unul uman. Nu se poate debarasa de rimă, aceasta legând sonor virtualităţile devenite obiecte. Mierea-dulce şi fierea-amară sunt antonimice şi echilibrul dintre ele nu este unul senin, ci dureros.

Dar trec mai departe,

Despicat ca o carte.11 –artistul, devenit Demiurg încearcă să ofere unui Judecător suprem alternativa sa. creaţia sa va fi o carte, el însuşi devenind o carte.

„Prea abstract”, „prea abstract”: 12 –dar şi în cazul cărţii, e vorba doar de caracterul abstract, fantomatic, al unui obiect.

„Act, antract, contact, contract”.13 –rima lucrează în continuare, înmulţindu-se după principiul teniei, capul fiind în acest caz actul. Evident toate glotele sunt abstracte, aparţinând unui limbaj ştiinţific şi /sau administrativ.

Sunt sufocat de cuvinte, de rime, ca de o anacondă:14 – artistul, cu sensibilitatea lui specifică, resimte dureros atacul cuvintelor şi în primul rând al rimelor asupra sa.

Ce scriere ciudată, prea îngrijită şi rondă,15 –aluzie la scrisul calofil, dar şi la scrierea artistică, medievală unde cuvintele nu sunt despărţite de blancuri.

Ce nume frumos pentru o actriţă… 16 –aluzie la pseudonime, care adesea vor să înfrumuseţeze un nume real, reuşesc acest lucru, dar  „îngroapă” numele civil.

Să fie acviliţă, să fie pestriţă?17din nou un joc al rimelor, pe care îl practică îndeosebi copiii, la întâlnirea cu cuvintele.

Timpul s-a oprit într-un roşu permanent;18joc de cuvinte: roşul permanent este o culoare în pictură, aşa cum e roşul veneţian, cel englez sau lacul garanţă. Dar,, evident, „permanent” are şi o valoare denotativă desemnând un proces static, fixat definitiv. De fapt este o replică la spaţiul care se dilată permanent în ceea ce s-a numit „deplasarea” spre roşu din astrofizică

Nici nu se poate mai decadent;19ironie: decadent are o valoare morală sau cel mult artistică.

Răsărit sau apus – n-o poate spune nici lumina învinsă,20apusul şi răsăritul seamănă mult, din Cauza poziţiei soarelui şi implicit a luminii.

Prinsă, scăpată şi iarăşi prinsă,21aluzie la caracterul pulsatoriu al luminii, dar şi la ideea unui joc enorm, cosmic.

Prelinsă pe undele râului care şi el s-a oprit,22lumina scapă mereu, regăsindu-se în oglindiri, în răsfrângeri.

Într-un altfel de asfinţit.23 asfinţitul dintr-o oglindă nu mai este unul real.

Panta rhei panta rhei ehei24intrăm într-un joc al cuvintelor absurd, pe care îl practică toţi copiii, aşa cum ar fi „ala bala /portocala /cioc-boc/ treci la loc” sau „tiri/ biri/ turcaza”. De fapt este vorba de o expresie grecească, atribuită lui Heraclit, dar aparţinându-i de fapt lui Simplicius din Cicilia, un comentator al filosofiei li Heraclit şi care se traduce prin „totul curge”, expresia întreagă fiind în traducere: „totul curge, nimic nu rămâne neschimbat”. E o afirmaţie asemănătoarei celei aparţinând  lui Lavoisier: „Nimic nu se pierde, nimic nu se câştigă, totul se transformă”

E acum bietul Pantelei,25odată cu personajul Pantelei se insinuează şi epicul, fără a fi trădat tonul elegiac.

Vecinul meu, cu o casă ciudată, cu un turn26 –aluzie poate  la Turnul Babel, acolo unde „s-au amestecat limbile”.

Cu un petic nocturn,27intrăm şi în alte zone ale limbajului, efectul sinonimic  şi neologic)pregătind surpriza: întunecat e înlocuit cu nocturn. Efectul este unul comic, ilar, ca şi cum ai spune: „De treci codrii de cupru” .

Rămas la roşu de cărămidă,28 –multe culori preiau nuanţa unor obiecte. Roşu de cărămidă este un roşu veneţian, dar expresia o casă la roşu înseamnă o casă neterminată, netencuită.

Cu puţin verde de omidă,29 –aluzie la muşchiul care se fixează pe cărămidă, odată cu trecerea timpului.

Şi care Pantelei a rămas, după un fulger, mut,30 –frica poate anula limbajul.

De parcă vorba-i fusese scut31comparaţie interesantă: uneori ne apărăm de frică prin  cuvinte.

Şi care iese dimineaţa la peşte – naraţiunea continuă, cu o logică interesantă, generată de muţenie: eşti mut ca un peşte sau trebuie să nu vorbeşti când pescuieşti, pentru a nu speria peştii.

„Peşte, peşte, mămăliga prăpădeşte”.32e un fragment dintr-un joc al copiilor, dar şi autoreclama unui vânzător de paşte.

Soarele e o mămăligă, de un roşu dement:33  – acum „dement” joacă rolul unui superlativ absolut catastrofic, aşa cum apar „foc de frumoasă”, „trăsnet de deştept” etc.

Răsărit sau apus, nici boabele

De porumb, nici babele

N-o mai pot spune:34din nou despre răsărit şi apus imposibil de identificat de către plante sau de către cineva cu o mare experienţă.

„A dat, Doamne, o ploaie cu spume,

Cum n-a mai fost alta în lume”35 –versurile amintesc de balada „Meşterului Manole”. E vorba desigur de un cataclism, de inundaţii catastrofale.

Şi vecinul meu Pantelei se îneacă

Şi sufletul lui după trei zile

Se strecoară-ntr-o vacă.36ideea nemuririi sufletului prin transmigraţie, prin metempsihoză, prin metamorfoză.

Rima elegiei este una împerecheată, cu o excepţie, când devine monorimă: aabbccddeeffggcchhiijjkkllmmnnoopprrjsstttuvu.