ELEGIE (IV)

Jucându-ne printre pietre,1

Feriţi de priviri indiscrete,2

M-ai întrebat într-o zi,3

Dacă şi cuvintele pot năpârli.4

Apoi, privind în zare, departe:5

„Ştii, cândva, am crezut că sunt o carte6

Sau un palimpsest mai curând;7

Trupul meu e un rând, nesfârşit rând8

De semne ciudate, ce nu le-nţelegi,9

Literele cresc din mine ca negi,10

Înfloresc ca alunele11

Şi par înţelepte ca runele.12

Numai că sunt un antipalimpsest,13

Căci scrisul cel nou, omenesc14

Creşte sub vechiul, dumnezeiesc,15

Aşa, ca la un şarpe ce se întoarnă,16

Printre spini salvatori, printre coarnă17

Şi iese nou, lustruit ca o goarnă.18

De-aceea te-ntreb, dacă eu năpârlesc19

Sau cuvintele, lăsându-şi mereu straiul lumesc”.20

Mi s-a părut înţelept atuncea să tac, 21

Privind cum se varsă, nehotărât, râul în lac. 22

Lucian Strochi

Elegie (IV) 96

Jucându-ne printre pietre,1 –acest vers este ambiguu: poate fi vorba de jocul de pietre, adică rummy sau de o joacă de îndrăgostiţi în albia unui pârâu de munte. Sau, mitic, de o epoca a pietrei, o epocă a omului primitiv.

Feriţi de priviri indiscrete,2 –întotdeauna îndrăgostiţii cred că sunt feriţi de „privirile indiscrete”. De fapt e vorba de faptul că orbiţi de dragoste, nu mai văd nimic în jur.

M-ai întrebat într-o zi,3 –nedeterminare temporală asemănătoarei celei dintr-un basm.

Dacă şi cuvintele pot năpârli.4 – o definiţie frumoasă a cuvântului care năpârleşte precum şarpele. Pielea, învelişul se schimbă, dar esenţa, lamura rămâne aceeaşi. Prin urmare, asemenea unui şarpe, cuvântul rămâne acelaşi, fiind totuşi altul.

Apoi, privind în zare, departe:5atunci când medităm trebuie să ne distanţăm de obiectele din jurul nostru.

„Ştii, cândva, am crezut că sunt o carte6metafora „femeia e o carte” este destul de comună. Deseori spunem despre cineva că e „ca o carte deschisă”. Pe de altă parte, cartea este un labirint. La fel şi femeia.

Sau un palimpsest mai curând;7palimpsestul este o scriere veche, răzuită, peste care se scrie una nouă. Dar scrisul cel vechi reapare. Acest lucru este posibil atunci când e vorba de piei, nu de hârtie.

Trupul meu e un rând, nesfârşit rând8femeia îşi continuă autoprezentarea, închipuindu-se o idee, un rând, o metaforă, un vers, imposibil de descifrat şi de cuprins.

De semne ciudate, ce nu le-nţelegi,9dar rândul cuprinde semne de neînţeles. Poate fi vorba de o scriere necunoscută, sau de incapacitatea iubitul de a descifra un mesaj.

Literele cresc din mine ca negi,10scrierea e vie, chiar dacă imperfectă. Negii sunt şi ei expresia unei personalizări, ca şi scrisul.

Înfloresc ca alunele11literele au miez, asemenea cuvintelor.

Şi par înţelepte ca runele.12literele sunt străvechi şi înţelepte, îngheţând gândirea, fixând-o pentru eternitate, asemenea runelor.

Numai că sunt un antipalimpsest,13am mai folosit acest cuvânt, chiar în titlul unei poezii, din volumul Cuvântul cuvânt, din care citez: „totul a fost scris chiar şi rândul acesta/aceleaşi cuvinte aceeaşi  topică/ acelaşi înţeles/ scriu apăsat să reapară scrisul cel vechi/scriu lin de parcă-aş şterge/a aripă de înger…”

Căci scrisul cel nou, omenesc14aici însă propunerea este şi mai interesantă. Există două scrieri, una umană,  cealaltă divină. Scrisul este de esenţă divină. Aluzie şi la textul scrierilor sfinte.

Creşte sub vechiul, dumnezeiesc,15prin urmare în antipalimpsest, scrisul cel nou este de fapt cel vechi.

Aşa, ca la un şarpe ce se întoarnă,16pielea nouă a şarpelui este superficială, cea veche, năpârlită conţinând de fapt tiparul esenţial, desenul, semnătura. Există credinţa că şarpele îşi schimbă pielea în spini, de care s-ar agăţa pielea veche.

Printre spini salvatori, printre coarnă17prin coarnă se înţelege orice arbust, nu doar cornul.

Şi iese nou, lustruit ca o goarnă.18  – lucrurile nu sunt atât de simple. Am văzut un şarpe năpârlind. Adevărul e că era plin de sânge, ceea ce induce ideea că procesul e totuşi unul dureros.

De-aceea te-ntreb, dacă eu năpârlesc19dilema iubitei este cu adevărat tragică: ea nu are răspunsul la întrebarea dacă ea îmbătrâneşte, schimbându-şi atitudinea fată de cuvinte sau cuvintele îmbătrânesc, prin schimbările de sens (răsfrângeri şi lărgiri), se tocesc prin folosinţă.

Sau cuvintele, lăsându-şi mereu straiul lumesc”.20cuvintele au şi o latură ludică, omenească, aproape gratuită. Dar tot ele prin sintagme, prin versete, prin anumite formulări ele capătă valenţe divine.

Mi s-a părut înţelept atuncea să tac, 21singura atitudine înţeleaptă e tăcerea.

Privind cum se varsă, nehotărât, râul în lac. 22 –iubitul este atent la marile mişcări ale naturii, el şi iubita lui fiind parte dintr-un întreg.

Această elegie este una dintre cele mai interesante, intersectând câteva câmpuri semantice: cuvântul, scrierea, iubirea, divinitatea, metamorfoza. Într-un fel e vorba de mitul Evei şi lui Adam, mai ales că imaginea şarpelui este puternică.

Rima este împerecheată şi îmbrăţişată: aabbccddeeffggghhhggii.