LUMI SIDERALE (ELEGIE)

Aşa a fost, aşa va fi mereu,1

Fulgerele au rămas de la celălalt zeu,2

Îngropate-n văzduh,3

Fără trup, doar duh,4

Ca nişte mine antipersonale,5

Pe regească, moartă cale,6

Peste care trec infanterişti celeşti,7

Sau ofiţeri în caleşti.8

Acum sunt doar fetuşi legaţi,9

Încă de cordonul ombilical, ca gemeni fraţi10

Şi de zâmbetul albastru al îngerilor,11 cu chipuri

De stewardese,12

Pe sprânceană alese.13

Ce fericiţi sunt,

Nimeni nu va muri de bătrâneţe,14

Viitorul are mii de feţe,15

Pasărea de argint va naşte pui vii,16

Copacii vor naşte copii:17

Acum se vede, tot mai clar,18

Sub lunatic felinar,19

Luminiţa albă de la capătul tunelului,20

Rotundă ca cercul inelului.21

O fetiţă mai încearcă,

În joacă parcă,22

Ascunsă dup-o uşă,23

Să-nveţe să meargă-o păpuşă,24

Cu ambele picioare înainte,25

Scrâşnind ca săbiile,26

Săltat precum vrăbiile.27

Pe nicovală,

Cu multă sfială,28

Cineva îndreaptă curcubeul.29

Lucian Strochi

LUMI SIDERALE  (ELEGIE) 110

Aşa a fost, aşa va fi mereu,1 –aluzie la formula de incipit a basmului: „a fost odată ca niciodată.” Folosirea viitorului are rolul de a asigura eternizarea, în absenţa prezentului.

Fulgerele au rămas de la celălalt zeu,2  – aluzie la Zeus (Jupiter) cel care avea ca armă fulgerele. Zeul cel nou poate fi cel al Electricităţii. O statuie simbolică se află la Barajul de la Vidraru înfăţişând un om Care îmblânzeşte fulgerul. Altfel spus, energia se moşteneşte de la o epocă la alta, de la un suflet la altul.

Îngropate-n văzduh,3aşa cum pentru trup pământul este cel care îl primeşte, pentru fulger văzduhul poate fi mormântul fulgerului.

Fără trup, doar duh,4 –fulgerul este energie pură, fără o formă clar definită. Prin urmare, fulgerul nu are trup, ci doar duh.

Ca nişte mine antipersonale,5 –fulgerele globulare pot fi asemănate cu nişte mine antipersonale.

Pe regească, moartă cale,6calea lactee, sau o aluzie la versurile eminesciene: „Părea că printre nouri s-a fost deschis o poartă / Prin care trece albă regina  nopţii moartă”.

Peste care trec infanterişti celeşti,7vers interesant, oximoronul devenind posibil datorită „căii regale”.

Sau ofiţeri în caleşti.8 ne aflăm într-o proiecţie retro, cu ofiţeri îmbrăcaţi în haine de paradă, mergând la şosea în „caleşti”. Caleaşca, trăsura, carul (de foc) sunt vezicule ale morţii (după Eliade).

Acum sunt doar fetuşi legaţi,9imaginea este de fapt cea a cosmonauţilor legaţi ombilical de vehiculul  lor, având furtunul de respirat singura lor legătură cu nava.

Încă de cordonul ombilical, ca gemeni fraţi10 –imagine mai greu de explicat, totuşi posibilă. Priviţi printr-o radiografie gemenii par a fi legaţi şi ei de un cordon ombilical, precum cosmonauţii.

Şi de zâmbetul albastru al îngerilor,11există o cromatică a râsului. Când cineva râde prea sonor, se spune că are un râs colorat. Un zâmbet silit este un râs galben –spun francezii. Nimeni nu a văzut zâmbetul unor îngeri, dar el trebuie să fie albastru. Aluzie şi la Îngerul surâzător de la catedrala din Reims, devenit unul din simbolurile Europei.

cu chipuri

De stewardese,12în general stewardesele sunt frumoase şi îmbrăcate în albastru pot fi considerate îngeri.

Pe sprânceană alese.13 –cred că o condiţie a alegerii unei stewardese într-o companie aeriană care se respectă este ca acea tânără să fie frumoasă.

Ce fericiţi sunt,

Nimeni nu va muri de bătrâneţe,14vers ambiguu, cu o decodare multiplă: nimeni nu va muri de bătrâneţe se poate referi la faptul că în Epoca Vârstei de aur, nimeni nu moare bătrân. O a doua accepţie este faptul că în cazul unui accident aviatic, nu mori de bătrâneţe.

Viitorul are mii de feţe,15  – la fel, un vers greu traductibil. Nefiind cunoscut, viitorul poate avea orice faţă, adică poate avea mii de rezolvări.

Pasărea de argint va naşte pui vii,16 –pasărea de argint poate fi avionul. Păsările pot fi, metaforic vorbind, puii săi vii. Sau o aluzie la un caz celebru în publicistica românească: ştirea că „o găină a născut pui vii.”

Copacii vor naşte copii:17 –într-o lume absurdă, totul este posibil. De asemenea într-o lume absurdă. Sau o lume în care cuvintele şi-au pierdut proprietatea de a denumi exact ceva. Sau e un exemplu de unde se poate ajunge cu gândirea de tip analogic.

Acum se vede, tot mai clar,18claritatea se poate obţine în urma unui proces evolutiv.

Sub lunatic felinar,19personificare, mai exact o reificare a universului, o schimbare a unor raporturi.

Luminiţa albă de la capătul tunelului,20nimeni nu a văzut, conotativ vorbind, luminiţa de la capătul tunelului şi nu ştim deci dacă acea lumină e galbenă, portocalie sau albă. Nichita Stănescu vorbea de un „tunel oranj”.

Rotundă ca cercul inelului.21ironie. Sunt folosiţi trei termeni definind acelaşi lucru, respectiv ideea de cerc.

O fetiţă mai încearcă,

În joacă parcă,22din universul sideral, plonjăm acum în universul copilăriei.

Ascunsă dup-o uşă,23 –marile mistere ale copilăriei se petrec la adăpostul uşii.

Să-nveţe să meargă-o păpuşă,24 –pentru un copil, păpuşa este un obiect viu, un alt copil, care trebuie învăţat, educat, disciplinat, hrănit etc.

Cu ambele picioare înainte,25e imitaţia mersului pe care o propune păpuşii un copil. Am văzut de multe ori această scenă, alternanţa paşilor fiind mult mai greu de realizat.

Scrâşnind ca săbiile,26mersul păpuşii este un mers de robot, un mers mecanic, „scrâşnit”.

Săltat precum vrăbiile.27 vrăbiile şi alte păsări de mici dimensiuni, nu păşesc, ci ţopăie, saltă.  În lumea animalelor, doar cangurul se deplasează aşa.

Pe nicovală,

Cu multă sfială,28misterul pătrunderii în celor două universuri tangente sau chiar secante este un miracol pur.

Cineva îndreaptă curcubeul.29prin urmare e posibilă şi îndreptarea curcubeului.

Această elegie se bazează pe nostalgia pe care o resimţi fie îndepărtându-te de cotidian, de imediat, fie apropiindu-te de universul copilăriei.

Rima este în general împerecheată, cu câteva versuri fără rimă cu rol contrapunctic. Rimele sunt de fiecare dată altele, de la aa la oo.