ODA STRAMOSILOR

Strămoşii noştri n-au murit, n-au cum să moară…1

De dragul nostru s-au retras, timizi, pe sub pământ.2

Tăcerea lor, nebună, de-aceea nu te doară,3

Nu se vorbeşte numai prin cuvânt.4

 

Se poate să se-nşele, să creadă-acuma ei,5

Cum că o rădăcină vânjoasă-i o coroană,6

Şi că-n pământ mai sunt şi zâne, poate zmei,7

Că visul lor înalt e doar sublimă toană.8

 

Dar ei lucrează mai departe ca olari,9

Mereu nemulţumiţi de ce-au făcut: de-aceea10

Când semne ne trimit, la zile-alese, mari,11

Găsim doar cioburi, nu vedem scânteia.12

 

Alt Ştefan se mai bate, viteaz, la Războieni,13

Şi capul lui Mihai aleargă – lună plină.14

Oşteni mai cad, ca osteniţi troieni,15

Mai crede dacul, în moarte, ca-n lumină.16

 

Nevoie au, e drept, ei de seminţe moi,17

Să nu le uite:18 dar atunci trimit

În sus legume, fructe, frunze, ploi19

Şi câteodată chiar, întreg, câte vreun mit.20

 

Atât ne cer: odihnă – pentru priviri bătrâne,21

Să le-aruncăm, ca pleoape, brazdele-n câmpie,22

Să coborâm, cu vreo găleată, cerul în fântâne23

Şi viaţa lor s-o ducem demnă, pururi vie.24

Lucian Strochi

Odă Strămoşilor 

Strămoşii noştri n-au murit, n-au cum să moară…1 –acesta este cel mai vechi text din Ancadier. A împlinit de curând 50 de ani. Am scris oda puţin înainte de a împlini 17 ani. Este o odă ce preamăreşte lampadoforii, strămoşii. Chiar dacă textul conţine unele naivităţi inerente, nu mă dezic de el. Ideea de continuitate a unui neam este una dintre cele mai importante. Fără tradiţie nu am şti nici cine suntem, nici de unde venim.

De dragul nostru s-au retras, timizi, pe sub pământ.2 – Metafora retragerii din istorie pentru a lăsa loc unei noi generaţii este una generoasă, nobilă.

Tăcerea lor, nebună, de-aceea nu te doară,3multă vreme, prea grăbiţi, n-am ascultat glasurile strămoşilor.

Nu se vorbeşte numai prin cuvânt.4 –am ignorat mărturiile lor materiale: un mormânt, o inscripţie, o brăţară, un vas de lut. Textul este scris sub forma a şase catrene, ceea ce semnifică multe. În primul rând prin cifra 24 ne înscriem într-o zi a istoriei, completă. În al doilea rând, cifra 4 reprezintă perfecţiunea, iar 6 posibilităţile de realizare ale eului.

Se poate să se-nşele, să creadă-acuma ei,5 –acest al doilea catren introduce o altă idee şi anume aceea că, rupţi de cotidianul nostru, strămoşii au rămas într-o lume mitică.

Cum că o rădăcină vânjoasă-i o coroană,6 –în această lume nu mai există sus şi jos , iar rădăcina este egală cu coroana unui arbore. Am fost tulburat să aflu că aşa se întâmplă şi în realitate, poate dinte-o nevoie de echilibru, de simetrie sau de supravieţuire.

Şi că-n pământ mai sunt şi zâne, poate zmei,7această lume mitică este şi o lume a basmului, basmul fiind cea mai veche naraţiune, cea mai apropiată de timpuri străvechi, naraţiunea unde iluzia poate fi mai reală decât realitatea.

Că visul lor înalt e doar sublimă toană.8nu ştim care e visul lor înalt: ar putea să fie chiar propăşirea urmaşilor lor.

 Dar ei lucrează mai departe ca olari,9semnele pe care ni le trimit cel mai adesea sunt obiectele de ceramică.

Mereu nemulţumiţi de ce-au făcut: de-aceea10 o explicaţie frumoasă a faptului că cel mai adesea găsim doar cioburi, frânturi din obiectele de  lut, de parcă extrem de exigenţi cu ei înşişi, strămoşii sparg vasele nereuşite pentru a nu fi făcuţi de ruşine.

Când semne ne trimit, la zile-alese, mari,11 –descoperirile arheologice pot însemne momente astrale pentru istoria unui neam.

Găsim doar cioburi, nu vedem scânteia.12 –din păcate nu vedem cel mai adesea suflul artistic, trăirea extraordinară a înaintaşilor, „scânteia” gândului lor.

Alt Ştefan se mai bate, viteaz, la Războieni,13acest al patrulea catren este unul al personalizărilor. Sunt evocate figuri mari ale istoriei noastre naţionale: Ştefan cel Mare pentru care se scrie o altă istorie mai dreaptă, el câştigând bătălia de la Războieni.

Şi capul lui Mihai aleargă – lună plină.14capul lui Mihai Viteazul nu cade în ţărână, ci devine un semn ceresc pe bolta devenirii noastre, iluminat de aureola faptelor sale.

Oşteni mai cad, ca osteniţi troieni,15evident nu toate luptele sunt victorii: trebuie să ne asumăm şi înfrângerile, pentru a ne înţelege mai bine. Cuvântul „troieni” dă locul unei interpretări ambigui: nu ştim dacă e vorba de troienii care i-au înfruntat în vechime pe ahei sau e vorba de troienii de zăpadă, în acest caz oştenii căzuţi găsindu-şi liniştea pe trupul patriei.

Mai crede dacul, în moarte, ca-n lumină.16 –printre strămoşii noştri se numără şi dacii, popor uluitor ce sfida, râzând, moartea.

Nevoie au, e drept, ei de seminţe moi,17penultimul catren conţine iarăşi metafore: strămoşii stabilesc cu noi un contact direct prin seminţe.

Să nu le uite:18cine uită seminţele, uită totul, uită şi fructul.

dar atunci trimit

În sus legume, fructe, frunze, ploi19  – recunoscători că nu i-am uitat, strămoşii trimit spre noi, spre lumină, bucuriile lor simple: rodul, mana, hrana.

Şi câteodată chiar, întreg, câte vreun mit.20evident strămoşii comunică cu noi şi prin mituri, acestea fiind atemporale, anistorice.

Atât ne cer: odihnă – pentru priviri bătrâne,21 ultimul catren este unul tandru: strămoşii ne cer odihnă.

Să le-aruncăm, ca pleoape, brazdele-n câmpie,22 –dar pentru ca privirile lor bătrâne să se poată odihni, ei au nevoie de pleoape care să le închidă ochii. Dar pleoapele lor sunt brazdele noastre.

Să coborâm, cu vreo găleată, cerul în fântâne23cerul şi apa sunt elementele de legătură, absolut necesare oricărei comunicări.

Şi viaţa lor s-o ducem demnă, pururi vie.24strămoşii ne cer să trăim la înălţimea vieţilor lor, demni şi mândri.