ODA LIMBII ROMANE (1)

Ca să te-ascunzi cu fereală1,te-ai dat cu smoală2; erai când republicană,3 când regală,4 când umilă şi goală,5 când plină de fală,6 când triumfală,7 când în răscoală.8 Te-am căutat în cuvinte,9 în minte,10 în jurăminte,11 în oseminte,12 în morminte,13 în bobul de linte,14 în privirea cuminte,15 în glasul liniştitor, de părinte,16 în nor,17 în vatră fierbinte;18 ţineam minte19 că vocea ta de argint e20 şi luam aminte21 la cele păgâne şi sfinte,22 erai de nobilă sorginte,23 cea mai aleasă dintre ginte,24 cum erau înainte.25 Te-ai ascuns în sânul mamei,26 în tăişul crud al lamei,27 în primele cuvinte,28 gângurite,29 în slovele aurite,30 în prima carte de-nceput,31 în gaură de şoarece, în lut;32 ai murit strivită de-un sărut,33 am mângâiat o aripă de înger, de fluture,34 să te scuture.35 Te-ai ascuns în glas de clopot,36 câte-o dată-ai dat în clocot,37 te-am căutat în rădăcini38 şi te-am găsit în împletite,39 despletite lumini,40 în coroanele copacilor şi regilor41, în răceala legilor,42 în frunză, în fluier,43 în şuier,44 în şoaptă,45 în fructa coaptă,46 în noapte,47 în cifra şapte.48 Te-am găsit tânără,49 când tu erai bătrână50  fântână;51 te-am găsit bătrână,52 când tu erai tânără, te-am căutat în timp53 şi te-am găsit anotimp,54 te-am căutat în floare55 ce doare,56 adică în rană, te-am găsit bogată,57 când erai sărmană,58 te-am găsit săracă59 şi tu erai prea bogată,60 dădacă.61 Te-am tescuit în vers62 şi tu m-ai plesnit, peste faţă, c-un întreg univers…63

Lucian Strochi