Intrebari interviu Lucian Strochi – 1 septembrie 2017 (6)

CORNEL PAIU: Aş vrea să comentaţi două afirmaţii ale scriitorului Nicolae Breban. Prima cu referire la „tinerii romancieri”: „Tinerii romancieri spun că nu mai este important personajul ori, pentru mine şi pentru tot romanul uriaş al secolelor XIX şi XX, personajul este cel care a urcat romanul pe cele mai înalte culmi de spiritualitate” („Impresii, opinii, consemnări: Nicolae Manolescu, Nicolae Breban, D. R. Popescu (dialoguri de Violeta Simina Moşu)”, în „Antiteze”, # 46/47, Seria a III-a, nr. 1-2/ 2017, anul XXVII, Piatra-Neamţ, p. 15).

LUCIAN STROCHI: E.M. Forster, un distins critic şi romancier englez, spunea tranşant: „Personajele sunt flotoarele luminoase ale ideii.”  Deci…. E drept că Noul roman francez a încercat să elimine personajul, dar în ciuda unor prozatori talentaţi Alain Robbe-Grillet, Michel Butor, Claude Simon, Nathalie Sarraute şi alţii, eşecul a fost total. La fel,  literatura expresionistă a încercat să înlocuiască personajul cu porecla sau profesia sa. Expresioniştii n-au reuşit să omoare personajul…