Intrebari interviu Lucian Strochi – 1 septembrie 2017 (9)

CORNEL PAIU: În acelaşi dialog, D. R. Popescu, face o afirmaţie, pe care aş vrea să v-o supun atenţiei, pentru că ilustrează într-un mod admirabil şi condensat personalitatea lui Ion Creangă, deşi undeva cu o notă de tristeţe: „Creangă este un geniu, pe care românii îl consideră de mâna a doua. Se înşeală. Geniile nu pot fi decât genii. El este la nivelul marilor noştri creatori şi marilor scriitori ai Europei.” Adevăruri rostite hotărât, admirabil, lucid, tranşant, nu credeţi? Eu cred că avem cu adevărat nevoie de astfel de rostiri ferme, în ceea ce priveşte adevăratele valorile pe care le deţinem şi pe care trebuie să le cultivăm, să le promovăm şi să le apărăm de ignoranţă şi de denigratori de ocazie!

LUCIAN STROCHI: De acord. Cred că Ion Creangă este unul din primii cinci umorişti ai lumii.