TERTINA DESPRE LUMEA PLINA DE CREDINTE SI NECREDINTE

Unii mai cred în univers păgân,1 ateu,2

Şi calculează-n van ipotenuze,3

Iar alţii cred în lacrimi4 sau în curcubeu,5

 

Alţii în unghiuri ascuţite6 sau obtuze;7

Unii cred că universu-i o cămilă,8  

Iar alţii cred uşor în amintiri confuze.9

 

Se-nchină unii la zeul clorofilă,10

Iar alţii spun: pământu-i doar siliciu,11

Doar o albastră,12 neînsemnată bilă.13

 

Dar n-avem nici cel mai vag, concret indiciu,14

Nu credem nici în idoli sau în scriptură,15

Sau credem că lumea-i un imens capriciu,16

 

Că totul poate-i o farsă, aventură,17

Că lumea s-a născut din cenuşă18 sau praf,19

Că nu există legi şi nicio măsură:20

 

Da, lumea îşi este propriul său cenotaf.21

Lucian Strochi

TERŢINĂ  despre lumea plină de credinţe şi necredinţe

Unii mai cred în univers păgân,1 –disputa în ceea ce priveşte naşterea lumii. Este sau nu universul creaţia unui Dumnezeu?

ateu,2   – religiosul a apărut mai târziu ca o explicaţie a inexplicabilului, o încercare de a înţelege lumea? Se poate  o lume care să nu fie guvernată de o autoritate supremă?

Şi calculează-n van ipotenuze,3  – deşi e mai lungă decât oricare dintre cele două catete, totuşi ipotenuza este mai scurtă decât suma lor.

Iar alţii cred în lacrimi4 –unii cred într-un univers sensibil, creat că urmare a impresiilor noastre. Aluzie şi la Emanuel Swedenborg (1688-1772), om de ştiinţă, filosof şi teosof, inginer de mine, militar, om politic, astronom, medic, zoolog, anatomist, economist şi deputat.

sau în curcubeu,5  – curcubeul ar avea pentru mulţi o simbolistică religioasă, fiind considerat un semn de la Dumnezeu. Curcubeul este o iluzie, iar cine crede în curcubeu crede în iluzii.

Alţii în unghiuri ascuţite6 –e vorba de cunoaşterea ştiinţifică.

sau obtuze;7 –aici cu sensul de deschidere, deşi obtuz are o valoare negativă (un om obtuz este un om mărginit).

Unii cred că universu-i o cămilă,8  – e vorba de concepţia animistă şi de cea totemică.

Iar alţii cred uşor în amintiri confuze.9 –acestea pot fi atavisme sau pur şi simplu estimări retro.

Se-nchină unii la zeul clorofilă,10  – e vorba de panism şi, într-un fel, de  viziune monadică.

Iar alţii spun: pământu-i doar siliciu,11 –din punct de vedere chimic pământul e format în primul rând din siliciu (nisipul e bioxid de siliciu).

Doar o albastră,12 –pământul e singura planetă albastră din sistemul nostru solar, din cauza prezenţei apei.

neînsemnată bilă.13  – din punct de vedere al dimensiunilor, pământul e o planetă neînsemnată.

Dar n-avem nici cel mai vag, concret indiciu,14   – totuşi e greu să ne pronunţăm, întrucât ne lipseşte etalonarea, analogia, comparaţia.

Nu credem nici în idoli sau în scriptură,15   – numărul ateilor şi a necreştinilor este mai mare decât s-ar crede.

Sau credem că lumea-i un imens capriciu,16  – aluzie la Cartea Facerii.

Că totul poate-i o farsă, aventură,17 –nu ştim dacă suntem aventura cuiva sau cineva este aventura noastră. Nu ştim cât de real este ADN –ul nostru.

Că lumea s-a născut din cenuşă18 –lumea s-ar fi născut în urma unor uriaşe combustii, aşa cum se întâmplă în cazul supernovelor.

sau praf,19 –mulţi cred că pământul s-a format din aglomerarea prafului interstelar.

Că nu există legi şi nicio măsură:20 –teoria haosului. Universul nu are legi.

Da, lumea îşi este propriul său cenotaf.21 cenotaful (gr. kenos= gol, tafos= mormânt) este un monument funerar ridicat în amintirea unei persoane decedate, ale căror oseminte se găsesc în altă parte sau au dispărut. În cenotafele badariene corpul defunctului este înlocuit de o statuetă. La români se înmormântează în loc de corpul defunctului un trunchi de copac având lungimea înălţimii persoanei dispărute.

Terţinele au rimele următoare: ABA BCB CDC DED EFE F.