DESPRE VERSUL DINTR-O TERTINA DESPRE CARE NU STIM PREA MULTE

Acest vers este propriul meu autograf,1

Sau, poate, propriul meu, distilat, panaceu,2

Pentru gândurile mele aspru vătaf,3

 

Poate-i aripă stingheră, de curcubeu,4

O amintire vie a unei plante5  

Sau un enigmatic, egiptean scarabeu.6

 

Iubiri secrete, gări, vămi itinerante,7

Insolenţa, orgoliul unui defileu,8

Silabe, ritmuri sau rime arogante,9

Sau amintirea unui viitor plebeu.10

Pentru  o operă, sămânţă de prăsilă,11

Pe pânza alb-a lumii, poate-un imprimeu.12

 

Din cartea vieţii, nu mai mult de o filă,13

Piesă anonimă, în prăfuit muzeu,14

Un zâmbet vânăt, complice, de zambilă,15

 

Sau încruntarea gravă-a unui bazileu.16

Lucian Strochi

Despre versul dintr-o terţină despre care nu ştim prea multe 

Acest vers este propriul meu autograf,1 –această terţină este o  artă poetică. Fiecare vers pe care îl scriu poartă semnătura mea, este expresia personalităţii mele.

Sau, poate, propriul meu, distilat, panaceu,2arta este un panaceu. La fel şi versul – care este o sinecdocă a artei.

Pentru gândurile mele aspru vătaf,3  – versul cenzurează aspru gândurile şi le îmblânzeşte.

Poate-i aripă stingheră, de curcubeu,4 –versul este o irealitate a unei realităţi şi o realitate a unei irealităţi.

O amintire vie a unei plante5aluzie poate la celebra „frunză verde” sau mai degrabă e vorba de o solidaritate între regnuri.

Sau un enigmatic, egiptean scarabeu.6aluzie la lumea antică, dar şi lumea „antenelor încrucişate”, lumea insectelor care, prin  număr şi varietate, domină planeta noastră.

Iubiri secrete, gări, vămi itinerante,7 –tematica unui vers este extrem de diversă: iubiri, nostalgii, renunţări etc.

Insolenţa, orgoliul unui defileu,8versul poate descrie frumuseţea incredibilă a naturii.

Silabe, ritmuri sau rime arogante,9  – în acelaşi timp există şi un aspect formal al versului: metrica, sintagmele, topica, jocul rimelor.

Sau amintirea unui viitor plebeu.10versul înseamnă şi răzvrătire, o luptă împotriva canoanelor, o încercare de a propune un viitor „plebeu”.

Pentru  o operă, sămânţă de prăsilă,11versul poate fi nucleul unei opere, sămânţa ei de prăsilă.

Pe pânza alb-a lumii, poate-un imprimeu.12  – faţă de imensitatea lumii, un vers poate fi o simplă pată imprimată. Într-o altă poezie spuneam: „o, lumea e o albă pânză /şi umbra ei rărită e poemul”.

Din cartea vieţii, nu mai mult de o filă,13 –un singur vers nu înseamnă aparent nimic; în realitate el poate fi definitoriu chiar pentru o viaţă, o lume, o epocă.

Piesă anonimă, în prăfuit muzeu,14versul poate sta aproape uitat într-un muzeu al imaginilor, al cuvintelor.

Un zâmbet vânăt, complice, de zambilă,15zâmbetul provoacă riduri, iar printre alte valori ale versurilor, poate fi şi această: versul are forma unui rid pe fruntea poetului.

Sau încruntarea gravă-a unui bazileu.16versul poate însemna şi solemnitatea gravitatea, sentenţiozitatea unui rege. La fel, şi încruntarea provoacă riduri.

Această terţină are o arhitectură mai neobişnuită a verbelor. Rimele sunt aşezate în felul următor: ABA BCB CBC BDB DBD B. În terţinele a doua, a treia, a patra şi a cincea versurile au rimele inversate. Se remarcă prezenţa lui B în toate terţinele, precum şi în monostih.