TERTINA UNDE SE ASCUND NEDIBACI DORINTELE POETULUI

Lui Viorel Crăciun

 

Aş vrea să tai o halcă de lumină,1

Să spintec apa,2 burta unui peşte,3

Să fac statui de bronz, din plastilină,4

 

Să-ndrept un curcubeu, de pot, fireşte,5

S-adorm în umbră caldă de săruturi,6

Să pot rosti-n slavonă, româneşte,7

 

Să-nnebunesc, într-un galop de fluturi,8

Şi îngeri blânzi, să-i am drept călăuze,9

Şi ochii tăi să-mi fie veşnic scuturi,10

 

Să-mi cânte fericirea în havuze.11

Să fiu un calm, antic, brav argonaut,12

Iubit să fiu şi de femei şi  muze.13

 

Să înving un continent necunoscut.14

Pentru destin, să-mi trag câte o tuşă,15

Culeg albastre flori din absolut.16

 

Un foc mai viu, aripă din cenuşă.17

Lucian Strochi

Terţină unde se ascund nedibaci dorinţele poetului 

Aş vrea să tai o halcă de lumină,1 –lumina este unul dintre motivele mele poetice cele mai frecvente. Obsesia luminii decupate, tăiate, despicate, sfâşiate (ultimii trei termeni sunt heraldici) e mai veche. Iată un vers argument: „cum poţi tăia o virgulă-n lumină” (Balanţa din volumul Cuvântul cuvânt).

Să spintec apa,2 – aici cu sensul de a străbate asemenea unei nave mările şi  oceanele. Un alt sens ar fi: să mă nasc, adică „să rup apa”.

burta unui peşte,3aşa cum încearcă Iona.

Să fac statui de bronz, din plastilină,4 –toată terţina se bazează de dublu sens: să fac statui, adică să fiu sculptor sau să produc asemenea oameni valoroşi care să devină statui.

Să-ndrept un curcubeu, de pot, fireşte,5 –e vorba de a îndrepta vremea, ştiut fiind că un curcubeu apare cel mai adesea după ploaie. Sau, curcubeul fiind curb, să încerc să-l fac drept ca o rază.

S-adorm în umbră caldă de săruturi,6adică în atingerea tandră a unui sărut. Sau, sărutul să nu fie decât umbra unei iubiri.

Să pot rosti-n slavonă, româneşte,7vers greu de „tradus”. Adică, chiar dacă biserica noastră ortodoxă are terminologie slavonă, să vorbesc, să simt şi să gândesc în limba română. Sau, mai clar, situaţia unui basarabean în relaţie cu limbile română şi rusă.

Să-nnebunesc, într-un galop de fluturi,8  – galopul  e legat de cal; fluturii au aripi. Dar dacă e vorba de un cal înaripat precum Pegas? Atât galopul, cât şi zborul unui fluture sunt pentru noi traiectorii imprevizibile.

Şi îngeri blânzi, să-i am drept călăuze,9  – e vorba de „îngerul păzitor”  care stă pe umărul drept al fiecăruia dintre noi, dar şi de roiul de îngeri care ne înconjoară în momente faste, aşa cum apar în pictura religioasă.

Şi ochii tăi să-mi fie veşnic scuturi,10  – adică să mă apere. Sau să-mi permită să aflu întreaga ta poveste, aşa cum un scut heraldic spune multe despre o familie sau un individ.

Să-mi cânte fericirea în havuze.11  – adică în palate demne de nopţi arabe. Sau fericirea să se reverse asemeni apei dintr-un havuz.

Să fiu un calm, antic, brav argonaut,12  – aluzie la argonauţii conduşi de Iason, plecaţi în căutarea Lânii de aur. Sau e vorba de un marinar încercat, care nu se teme de furtuni.

Iubit să fiu şi de femei şi  muze.13vers şăgalnic. Evident ambele posibilităţi îl încântă pe eul liric. Dar şi femeia şi muza pot aduce poetului inspiraţia.

Să înving un continent necunoscut.14  – e vorba de un continent încă necunoscut, un continent geografic sau cu un profil spiritual. Prin continent înţelegem lumile pe care încă nu le-am cunoscut şi desigur nu le-am cucerit.

Pentru destin, să-mi trag câte o tuşă,15poate fi vorba de un semn ca cel de pe un răboj. Sau poate fi o linie la un desen autoportret.

Culeg albastre flori din absolut.16  – absolutul are culoarea albastră. O floare albastră este o floare a absolutului.  Aluzie şi la Trandafirii albaştri (care nu există) şi la Floare albastră a lui Mihai Eminescu.

Un foc mai viu, aripă din cenuşă.17  – aluzie la pasărea Fenix care renaşte din propria cenuşă. Sau la pala unui foc ce seamănă cu o aripă de pasăre.

Terţina se remarcă prin anafora „să” la cap de vers, dar şi interioară. „Să” este marcă a conjunctivului arătând o acţiune posibilă, realizabilă, dar nu una certă. Cu excepţia ultimelor două versuri, toate celelalte conţin conjuncţia „să”.

Terţina are cinci strofe cu rimele dispuse astfel:

ABA BCB CDC DED EFE F.