Intrebari interviu Lucian Strochi – 1 septembrie 2017 (23)

CORNEL PAIU: Ce abilităţi trebuie să aibă ilustratorul de carte? Eu cred că nu oricine poate fi ilustrator de carte, că această trudă nu-i chiar la îndemâna oricui. Nu e destul să fii artist consacrat în alt teren plastic şi în alte tehnici plastice!

LUCIAN STROCHI: Ai categoric dreptate. Între scriitor şi ilustrator trebuie să existe o sfântă compatibilitate. Altfel textul va copleşi ilustraţia (sau invers).

CORNEL PAIU: Vechile manuscrise, laice şi religioase, sunt sublim ilustrate. În comparaţie cu acestea credeţi că astăzi s-a pierdut cumva această accentuată preocupare pentru ilustraţia de carte, pentru imaginea care înfrumuseţează cartea şi-i completează, întregeşte subtextual/ tainic/ abisal, textul/ mesajul?

LUCIAN STROCHI: Altădată cartea era considerată un obiect rar, de preţ, exista o religie a cărţii. Tiparul care în mod normal ar fi trebuit să ajute ilustraţia de carte, a distrus-o. Cartea a devenit,  din unicat, un obiect de serie. Prea puţin autori mai sunt preocupaţi de estetica unei tipărituri. Regretatul Romulus Vulpescu e un asemenea exemplu. Sau Emil Chendea. Şi când te gândeşti că pentru un Codex se putea porni un război!