MIT (AWARE)

o pasăre ciudată3 mă crezu un măr4

şi mă ciuguli de două ori5

de-atunci văd6

Lucian Strochi

MIT1 – literatura japoneză cultivă intens mitul, tocmai pentru că acesta presupune concentrare şi neschimbare.

(aware2)  – este o stare emoţională intensă, mai ales de bucurie, optimism, frumuseţe armonioasă, o categorie estetică pentru haiku. Poemul este un tristih (12-9-3), cu două kireji (cezuri) prima după primul vers a două după al doilea vers. Al treilea vers este unul conclusiv.

o pasăre ciudată3 – intrarea în mit se face excepţional, printr-o pasăre măiastră, imposibil de denumit şi de determinat (în acest caz  şi-ar pierde misterul)

mă crezu un măr4 –omul văzut ca măr e o virtualitate posibilă prin prisma păsării. Identitatea e posibilă întrucât atât omul, cât şi mărul, sunt simboluri ale cunoaşterii, iar omul tinde spre sfera pe care a cucerit-o deja mărul.

şi mă ciuguli de două ori5 – e vorba desigur de ideea unui sacrificiu, asemănător de pildă cu cel al lui Prometeu, cel ciugulit de vultur. Numai că în cazul de faţă e vorba de un sacrificiu necesar pentru naştere şi renaştere.

de-atunci văd6 – vederea implică desigur naşterea, dar şi pentru om orientarea spaţio-temporală, dobândirea conştiinţei. Nu trebuie uitat că prin văz omul primeşte peste 90% din informaţii.

De remarcat frecvenţa mare o vocalelor „ă” şi „u”, prezente în poem de câte 7 ori (şapte e cifra iniţierii, chiar dacă aici e vorba ca în orice naştere de o iniţiere mediată). „Ă” este vocala ezitării, iar „u”  a vibraţiei. Poemul a mai apărut în volumul „Cuvântul cuvânt”.