Intrebari interviu Lucian Strochi – 21 decembrie 2017 (20)

Mai există artă autonomă, întoarsă numai spre sine?

LUCIAN STROCHI: Există, dar este o artă „chircită”.

Istoria a arătat că mulţi creatori au suferit de pe urma atrocităţilor, transformându-i în victime. Mulţi creatori au fost şi victime ale istoriei. Aş vrea să vă rog să exemplificaţi oferindu-ne câteva cazuri. Credeţi că şi astăzi, într-un fel sau altul, mai sunt creatori-victime ale mediului social-istoric în care îşi duc existenţa şi-şi edifică opera?

LUCIAN STROCHI: Aproape toate epocile îşi au victimele lor. Eminescu, Hasdeu, Caragiale, Creangă, Slavici, Macedonski, Blaga, Radu Gyr, Rebreanu, Barbu, Arghezi, Vasile Alecsandri, Titu Maiorescu, Eugen Lovinescu, Vasile Voiculescu, Mircea Eliade, Panait Istrati, Geo Bogza, Adrian Păunescu, Marin Sorescu, Grigore Vieru, Nichita Stănescu, Marin Preda, Augustin Buzura, Nicolae Breban, Dumitru Radu Popescu, Nicolae Manolescu  au fost, într-un fel sau altul, victime. Şi lista e departe de a fi completă!