NINJA (TANKA)

o umbră moartea2

tăcerile fulgeră3

o lovitură4

 

moartea – umbră cernită5

mut alb suflet ridică6

Lucian Strochi

ninja1   – ninja sau shinobi erau asasini în Japonia medievală. Într-un tratat celebru, intitulat Arta războiului, Sun Tzu (400-320 î.e.n.) afirma că „nu există domeniu în care spionii să nu poată fi folosiţi cu succes”. Ninja sunt de fapt în primul rând spioni. Spionajul le permite să fie nevăzuţi şi să găsească punctele slabe ale adversarului.  Ninja sunt îmbrăcaţi în negru, acţionează noapte fiind din această cauză greu vizibili.

o umbră moartea2 – prezenţa unui ninja într-o casă reprezintă umbra unei morţi. Arareori un atac ninja eşuează. Umbra unei morţi este o metaforă revelatoare.

tăcerile fulgeră3 – e vorba despre un atac ninja care se produce cu viteza fulgerului, în tăcere, aşa încât adversarul nu are posibilitatea de a reacţiona.

o lovitură4 –e sintetizată activitatea unui ninja. Desigur cuvântul lovitură poate sugera denotativ şi o reuşită, o izbândă care încununează o acţiune a unui ninja.

moartea – umbră cernită5   – shimo no ku  nu contrazice imaginile versurilor din tristih, dar timpul e altul. Dacă în primele trei versuri avem istoria condensată a unui asasinat, în distihul final avem momentul de după moarte. Poemul e o gravură în alb negru, dar negrul domină (costumul ninja, moartea, umbra etc.).

mut alb suflet ridică6 – ultimul vers continuă şi contrazice versurile anterioare. Mut este continuarea logică a tăcerilor din versul trei, dar este şi vocea morţii, sufletul care se ridică e spiritul celui ucis, care se ridică alb, ca în negativul unei fotografii. Albul şi negrul îşi inversează funcţiile şi valorile, adică simbolistica.

Poemul are structura formală clasică: 5-7-5 /7-7. (există desigur şi alte decodări: cinci este cifra atmanului, adică al faptului, a acţiunii, iar şapte este cifra iniţierii). Iar moartea este o expresie a iniţierii permiţând evadarea din labirint (Mircea Eliade).