MEDITATIE (TANKA)

meditaţie1

sabie2 şi lacrimă3

o diademă4

totuşi soare răsare5

visele6 apei7 roşii8

Lucian Strochi

MEDITAŢIE

meditaţie1 – corespondentul japonez ar fi wabi, dar el este o categorie specifică pentru haiku.

sabie2  – aluzie la mitul întemeierii Japoniei: o sabie înfiptă în apa mării. Există în Japonia un cult al săbiilor de samurai, unele fiind transmise din generaţie în generaţie, timp de sute de ani.

şi lacrimă3 –cealaltă componentă a mitului: la „scoaterea” sabiei au căzut patru picături care au format cele patru insule principale ale arhipelagului nipon. Dacă românii au binomul „râsu’ – plânsu’ ” ca atitudine fundamentală, japonezul are lupta şi lacrima.

o diademă4 –această diademă poate însemna o încununare şi o încoronare.

totuşi soare răsare5 –aluzie la numele perifrastic al Japoniei „Ţara soarelui răsare”.

visele6 – visele, ca fiice ale imaginarului, pot face orice.

apei7 – apa este fundamentală pentru Japonia.

roşii8 – nu ştim dacă visele sunt roşii sau apa e roşie. Oricum roşul este o culoare duală, contradictorie, simbolizând atât viaţa (culoarea fructelor coapte), cât şi moartea (culoarea sângelui scurs).

Tanka este scrisă cu silabe japoneze, adică terminate doar în vocale şi respectă structura formală clasică: 5-7-5/7-7.