POSIBILE IUBIRI (SIGIO)

Adu-ţi aminte, frate,1 de aceste cuvinte:

„Iubirea fierbinte2 nu cunoaşte jurăminte”. 3

 

Doar inima se frânge,4 când amintiri îşi strânge,5

Nu poţi plânge,6 decât cu o lacrimă de sânge.7

 

Printre culori8, atâtea neostoite ninsori:9

Printre surori10, atâtea neexpediate scrisori.11

Lucian Strochi

Posibile  iubiri   (sigio) 

Adu-ţi aminte, frate,1 – Acest sigio este construit pe simetrii interesante: distihurile au rime împerecheate, dar acestea au şi rime interioare, care funcţionează ca cezură mediană, aşa încât rimele perechi se transformă în monorime: aminte, cuvinte, fierbinte, jurăminte; frânge, strânge, plânge, sânge; culori, ninsori, surori, scrisori. Verbele refuză prezentul atât prin conţinutul lor semantic, cât şi prin folosirea negaţiilor (nu cunoaşte, nu poţi plânge, neostenite, neexpediate). Prin urmare şi versurile sunt antitetice: fierbinte este antitetic lui jurământ, culorile sunt anulate de albeaţa ninsorii, comunicarea este practic interzisă: frate se întâlneşte cu surori după patru versuri, surorile nu comunică pentru că scrisorile lor rămân neexpediate, funcţionează chiasmul de intensitate: frânge şi sânge sunt mai puternice decât strânge şi plânge. „Frate” este o apoziţie, o formulă de adresare, neimplicând neapărat rudenia.

de aceste cuvinte: – a-ţi aminti de anumite cuvinte înseamnă de fapt a nu le folosi la modul prezent. Sau altfel formulat:  cuvântul spus e refuzul altei rostiri, după cum şi cuvântul nespus e şi el refuzul rostirii tocmai din cauza multiplelor posibilităţi combinatorii.

Iubirea fierbinte2iubirea fierbinte este una temperamentală, exaltată, dar deloc lucidă.

nu cunoaşte jurăminte”. 3 – din această cauză, jurământul care presupune hotărâre, echilibru, asumarea unor acţiuni viitoare nu este posibil.

Doar inima se frânge,4se frânge poate avea valori denotative, dar în primul rând conotative.

când amintiri îşi strânge,5 – inima îşi aminteşte prin emoţiile trăite cândva, prin imagini de o mare intensitate şi amplitudine.

Nu poţi plânge,6 –plânsul este eliberator, purificator, dar aici el nu se produce.

decât cu o lacrimă de sânge.7lacrima de sânge este o metaforă puternică, o sintagmă pe care o întâlnim şi în Mioriţa, dar care devine una lexicală prin prea deasa folosire.

Printre culori,8 – culorile sunt evident cele din spectrul rogvaiv. Prin urmare albul şi negrul nu sunt considerate culori. De remarcă în ultimul distih, folosirea anaforei încrucişate (printre/atâtea/printre/ atâtea). Simetria devine acum maximă: până la cezură identitate între versurile distihului, apoi identică e folosirea negaţiei ca prefix: neostoite/neexpediate, supă cum simetria se prelungeşte şi la ultimele cuvinte: atât ninsoarea, cât şi scrisorile neexpediate sunt albe.

atâtea neostoite ninsori:9  – tot în acest distih, se remarcă valoarea vocalei „o”, cu valenţe multiple: „o” înseamnă cercul, perfecţiunea, dar şi limitarea, imposibilitatea de a părăsi un centru; „o” echilibrează imaginea prin pentagrama pe care o formează: culori, neostoite, ninsori, surori, scrisori. A se remarca şi frecvenţa neobişnuită a consoanei „s” (neostoite, ninsori, surori, scrisori) şi ea folosită de cinci ori. Cinci  este cifra omului, avem structura de cinci a stelei de mare (două mâini, două picioare, un cap, v. Omul lui Vitruviu şi al lui Leonardo), degetele de la o mână sunt în număr de cinci…

Printre surori, 10şi cuvântul surori nu presupune cu obligativitate o relaţie de rudenie: avem surori de caritate, surori medicale, suflete surori…

atâtea neexpediate scrisori.11 – scrisorile neexpediate par a avea o valoare negativă, interzicând comunicarea. În realitate există şi o valoare pozitivă: aceste scrisori pot fi expediate oricând. Efectul lor este de energie potenţială.