Intrebari interviu Lucian Strochi – 15-24 mai 2018 (3)

CORNEL PAIU. În altă ordine de idei, v-aş întreba, cât de mult se poate lăsa influenţat un autor (indiferent de genul artistic în care creează), de opera unuia sau a mai multor autori? Oare, după un anumit nivel, autenticitatea actului artistic respectiv nu devine cel puţin discutabil?

LUCIAN STROCHI: Marile teme sunt universale: iubirea, destinul, timpul. Artiștii sunt influențați de opera altor artiști. Sunt și câteva specii care chiar presupun obligatoriu această influență. Un exemplu: Parodiile originale ale lui Topârceanu. Multe din parodiile lui sunt superioare „originalului”… Să nu uităm că pe timpul lui Shakespeare ideea de pastișă (sau chiar de plagiat!) nu exista. Nimeni nu poate avea pretenția că el e primul care a impus o specie, un gen, un anume tip de scriere. Oricând poate fi contrazis… Capodoperele sunt tiranice, dar orice artist autentic va încerca să le dea o replică viabilă, să polemizeze cu ele. Și așa apare Mona Lisa cu mustăți…