JURAMANTUL LUI HOMER (62)

C.I.U: Am cunoscut critici literari care se conduceau – se mai conduc încă – după celebra maximă a lui Cicero- „Oderint dum metuant”! (Urască-mă numai să se teamă de mine!). În ceea ce mă privește, aș prefera critica lui Perpessicius și aceea a lui Eugen Simion… Și pe a ta, firește. Tu ce preferințe ai avea?

L.S: Și eu prefer acest tip de critică. Eugen Simion era unul dintre cei mai mari critici români, poate cel mai mare. Sentința lui e adesea definitivă, greu, foarte greu de contracarat. Dar Eugen Simion citește tot, compară, croiește de zece ori și pe urmă taie. Îmi mărturisea odată că el nu ar putea să scrie o istorie a literaturii române, pentru că l-ar încurca epoca pe începuturi. El nu e un istoric literar, ci un mare critic. Rămâne imbatabil atunci când analizează perioada contemporană. Scriitori români e o operă exemplară, unică, de referință. Dar nici eu nu îl văd scriind Istoria literaturii române vechi. Alții s-au grăbit să vină cu cărămizi. Cine le citește? Dacă vreau să citesc despre literatura veche îl caut pe Alexandru Piru, pe Nicolae Cartojan, chiar pe Ion Rotaru. Dacă vreau să studiez perioada pașoptistă îl citesc pe Paul Cornea. Dacă vreau să citesc despre perioada marilor clasici îl am la îndemână pe George Munteanu. Dacă mă interesează literatura interbelică îl am la dispoziție pe Ovid S. Crohmălniceanu. Dacă studiez momentul 1918 excelent este Constantin Ciopraga. Îmi place subiectivitatea și implicarea lui G. Călinescu, dar admir și eleganța stilului lui Tudor Vianu. Și așa mai departe. Asta nu înseamnă că nu sunt pagini strălucitoare la Mircea Martin, Nicolae Manolescu, Nicolae Ciobanu, Florin Manolescu, Matei Călinescu, Pompiliu Constantinescu, Sergiu Pavel Dan, Edgar Papu, Șerban Cioculescu, Marian Popa, Adrian Marino, Ioan Holban, Adrian Dinu Rachieru, Petru Isachi, Teodor Codreanu, Grigore Grigurcu, Aurel Sasu, Ion Pop, Silviu Angelescu, Constantin Călin, Ioan Dănilă, Petru Solonaru, Perpessicius, Dan Grigorescu, Șerban Stati, Cristian Livescu, Sorin Alexandrescu, Zoe Dumitrescu- Bușulenga, Mircea Anghelescu, Virgil Ardeleanu, Ion Apetroaie, Alexandru Balaci, Garabet Ibrăileanu, Marin Beșteliu, Ion Bianu, Ion Biberi, Ovidiu Bârlea, Nicolae Iorga, Savin Bratu, Gheorghe Bulgăr, Dumitru Caracostea, Ion Caraion, G. Cardaș, Liviu Călin, Al. Căprariu, Constantin Noica, Valeriu Cristea, Dan Cristea, Constantin Cubleșan, Doina Curticăpeanu, Al Ciorănescu, Petru Comarnescu, Ștefan Augustin Doinaș, Al. Elian, Adrian Fochi, Ovidiu Drimba, Valeriu Râpeanu, Eugen Dorcescu, Mihai Dragomirescu, Nicolae Densușianu, Al. Dima, Mihai Gafița, L. Galdi, Niculae Gheran, Alex. Ștefănescu, Aureliu Goci, Emil Gulian, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Gelu Ionescu, Gheorghe Glodeanu, Vl. Streinu, Ion Ianoși, Edgar Papu, Mircea Iorgulescu, George Ivașcu, Eugen Lovinescu, Vasile Lovinescu, Ștefan Lupașcu, Titu Maiorescu, Mircea Martin, Dumitru Micu, Marin Mincu, Vicu Mândra, Mihai Novicov, G. Oprescu, Z. Ornea, Andrei Oțetea, Al. Paleologu, Romul Munteanu, Marian Popa, Culiță Ioan Ușurelu, Mircea Muthu, I. Negoițescu, Ioana Em. Petrescu, O. Papadima, Al. Rosetti, Constantin Dram, Vasile Spiridon, Petru Poantă, Sextil Pușcariu, Mihai Ralea, Cornel Regman, D.D. Roșca, Eugen Schileru, Pius Servien, Lazăr Șăineanu, Laurențiu Ulici, M. Ungheanu, I, Vartic, N. Tertulian, Mircea Tomuș, Paul Georgescu, Radu Țeposu, Paul Zarifopol, Silvian Iosifescu, Mircea Zaciu, Ion Rotaru, Dan Horia Mazilu, Ion Vitner etc. Pare o simplă listă, cam lungă, dar pentru mine e vie, în spatele acestor nume stau cărți pe care le-am citit cu nesaț. Pe unii dintre acești critici i-am cunoscut personal, unii au scris despre mine, mi-au fost profesori, m-am pregătit cu ei pentru bacalaureat, admitere, pentru examenele de grad sau cel de doctorat. Lista este reconstituită din memorie și cu siguranță e una incompletă. Și nu am amintit aici nici un nume de critic străin, deși sunt cu zecile chiar în biblioteca mea, de la Albérès la Paul Zumthor, ca să fie de la A la Z. Minunați oameni, minunate cărți! Am toată colecția Studii a editurii Univers și cei care citesc aceste rânduri știu la ce mă refer.