SONETUL HERALDIC 1 (XV)

Mai râd şi-acum în scuturi sfâşiate2,

Culori vestite2 şi regeşti metale4,

Bătrâne fiare îmbrăcate-n zale5,

Creneluri vechi, de piatră, de cetate6.

 

Trist cavaler din vremuri triumfale,7

Eşti însetat de luptă şi dreptate8

Ce vălmăşag de arme e în spate:9

Un inorog10 semeţ îţi iese-cale,

 

O acvilă11, din zămisliri alpine,

Şi urşi măreţi12, cu nume vechi de burguri13,

Lei afrontaţi14, privesc viclean spre tine,

Vin să-şi devore15 prada, în amurguri.

 

Oştean, orfan de mamă şi de tată,16

Ţi-e inima străpunsă de-o săgeată.17

Lucian Strochi

SONETUL HERALDIC 1 (XV) Acest sonet dezvoltă un limbaj paralel: mimează descrierea heraldică, tehnică, extrem de precisă şi de restrictivă şi în acelaşi timp dă frâu liber imaginarului, fiind text literar, cuvânt şi sintagmă.

scuturi sfâşiate2   -„termenul de „sfâşiat” atât de dramatic în literar, defineşte în heraldică un scut „despicat” şi „tăiat”, adică un scut împărţit în patru câmpuri (cartiere). Un scut despicat este un scut despărţit în două câmpuri în urma unei linii verticale; un scut tăiat are două câmpuri tăiate de o linie orizontală.

Culori vestite2 – culorile heraldice sunt doar şase, dar dintre ele roşul (gueles) şi albastru (bleu celeste azur) sunt importante, celelalte fiind culori „tolerate”: portocaliul adică „culoarea pielii oamenilor şi sfinţilor”, negrul, o culoare de contur mai mult, verdele (de Sinope) pe care îl puteau folosi doar cei care luptaseră cu turcii (verdele e culoarea Islamului), şi violetul – o culoare heraldică mai tânără deci mai puţin valoroasă

regeşti metale4   – nu există decât două metale heraldice: aurul şi argintul.

Bătrâne fiare îmbrăcate-n zale5     – aluzie la simbolistica animalieră, fiecare animal heraldic indicând o anume calitate umană: leul puterea şi regalitatea, vulturul maiestuozitatea şi regalitatea, ursul puterea, mistreţul – mândria, inorogul – înţelepciunea şi puterea de sacrificiu etc.

Creneluri vechi, de piatră, de cetate6 – crenelurile, zidurile şi cetăţile reprezentate prin coroane murale sunt elementele heraldice. Numărul crenelurilor  totdeauna impare arată importanţa localităţii. La români: un crenel – comuna, trei creneluri – oraşul, cinci creneluri – municipiul, şapte creneluri – municipiul reşedinţă de judeţ sau un oraş – fostă capitală a ţării.

Trist cavaler din vremuri triumfale 7 – Dacă primul catren al sonetului părea o descriere heraldică, al doilea catren readuce în prim plan personajul: cavalerul sau poetul, după cum vrem să interpretăm „Scutul”

Eşti însetat de luptă şi dreptate8 – ambiguitatea se menţine, atât cavalerul cât şi poetul sunt însetaţi de luptă şi dreptate. Atâta doar că lupta cavalerului este una cu arme, cealaltă, a poetului, e una de idei, cu cuvinte şi sintagme.

Ce vălmăşag de arme e în spate 9 – ambiguitatea se menţine şi în acest vers, scrisul şi lupta fiind din acelaşi „câmp ideatic”

Un inorog10  – inorogul este, am mai spus-o, un simbol al înţelepciunii, al castităţii, al cunoaşterii. Dimitrie Cantemir şi-l alesese ca alter ego în Istoria ieroglifică. Cornul inorogului este Săgeată spirituală, Rază solară, Sabia tutelară a lui Dumnezeu, Simbol al Fertilităţii.” Inorogul este duşmanul impurului, simbol de virtuţi regale, stăpân al ploii şi antidot pentru otravă. Inorogul e singurul animal care are trei nume diferite, toate celebre: inorog – unicorn – licornă. Inorogul este scrisul şi unealta scrisului.

O acvilă11  – acvila, pajura, vulturul sunt păsări heraldice, puternice, maiestoase. Adesea, în heraldică, vulturul învinge leul. A se vedea stema Austriei, a Rusiei şi opţiunea lui Napoleon.

Şi urşi măreţi12  – ursul este un animal totemic şi heraldic.

cu nume vechi de burguri13 – multe oraşe poartă numele ursului. De exemplu Berna sau Berlin (de la bern)

Lei afrontaţi14 – de multe ori leii aşa apar în steme. În stema regală a României apăreau doi asemenea lei. Leul apare şi în steagurile şi scuturile engleze, chiar în exces.

devore15 – o licenţă pe care mi-o asum, întrucât am considerat că devore e mai puternic şi mai expresiv decât devoreze

Oştean, orfan de mamă şi de tată 16 – ambiguitatea din catrenul doi reapare în distih:  cine este oşteanul? Cavalerul sau Poetul? Ambii prin acţiunile lor sunt orfani de mamă şi de tată, altfel spus „n-au  mamă, n-au tată”, acţiunile lor sunt singulare şi  unice.

Ţi-e inima străpunsă de-o săgeată 17 – Ultimul vers,  dincolo de ambiguitatea sa, e  şi o rezolvare ironică a unui sonet prea grav. Inima străpunsă de o săgeată e cel mai comun şi mai banal însemn al unui îndrăgostit.