DESPRE STRUCTURA ACESTOR SONETE ENGLEZE, DESPRE RIME SI NUMERELE ASCUNSE DIN SONETE

DESPRE STRUCTURA ACESTOR SONETE ENGLEZE

Trebuie precizat că aceste sonete engleze pot fi considerate aşa doar prin structura de trei catrene şi un distih, diferită de cea a sonetului italian – două catrene şi două terţine.

Rimele şi măsura acestor sonete este extrem de variată, demonstrând, cred, vitalitatea acestei specii literare, care nu se lasă încorsetată nici formal, nici ideatic.

 

DESPRE RIME

Rimele din aceste sonete engleze sunt extrem de variate.

Primul catren din fiecare sonet are rimă îmbrăţişată (abba) în sonetele I, III, VIII, IX, X, XI, XV, XVI, XXIII; rimă încrucişată (abab) în sonetele II, IV, V, VI, VII, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI.

Al doilea catren din fiecare sonet are rimă îmbrăţişată (baab) în sonetele I, IX, X, XV; tot rimă îmbrăţişată (abba) în sonetele III, VIII, IX, XI, XXIII, XVI; rimă încrucişată (abab) în sonetele XXII, XXVI; rimă încrucişată (baba) în sonetul II, rimă încrucişată (cdcd) în sonetele IV, V, VI, VII, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV, XXV.

Al treilea catren din fiecare sonet are rimă îmbrăţişată (abba) în sonetul I; rimă îmbrăţişată (cddc) în sonetele VIII, IX, X, XI, XVI, XXIII; rimă încrucişată (abab) în sonetul XXII; rimă încrucişată (cdcd) în sonetele XV, XXVI; rimă încrucişată (efef) în sonetele IV, VI,VII, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV; rimă încrucişată (cece) sonetul V; rimă încrucişată (eaea) în sonetul XXV; monorimă (bbbb) în sonetul II; rimă împerecheată în sonetul III.

Distihul poate fi (aa) în sonetul XXV, (cc) în sonetele I, II, XXII, (ee) în sonetele III, VIII, IX, X, XI, XV, XVI, XXIII, XXVI, (ff) în sonetul V, (gg) în sonetele IV, VI, VII, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV.

Sunt identice (abab, cdcd, efef,gg) sonetele IV, VI,VII, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV, (abba, abba,cddc, ee) sonetele VIII, IX, XI, XVI,XXIII.

Sunt unicate sonetele I, II, III, V,  X, XV, XXII,XXV,XXVI.

 

DESPRE  NUMERELE ASCUNSE DIN SONETE

Se pune întrebarea: există cumva vreun joc secret al rimelor din aceste sonete engleze?

Să observăm câteva lucruri: primele 5 sonete şi ultimele 5 sonete sunt unicate, total diferite (ca rime)   între ele. Observăm apoi gruparea sonetelor câte 3. Observăm că primele 3 sonete sunt total independente unul faţă de celălalt. Sonetul IV e primul care se repetă, legându-se de sonetele VI şi VII, sonetul 5 întrerupându-le pentru a respecta structura de 5 (iniţială şi finală). Prin urmare vom avea 3+1 sonete. Următoarele sonete VIII-XI vor avea şi ele structura 3+1, sonetele VIII, IX şi XI fiind identice, fiind întrerupte de sonetul X, intrat în structura de 5 (V,X,XV,XX,XXV) sonete independente, care distrug unitatea sonetelor identice. Urmează din nou structura de 3+1 (trei sonete identice, unul independent), în cazul sonetelor XII, XIII, XIV şi XV. Urmează o structură de 3 (2+1) sonetele XVI, XVII şi XVIII, şi o altă structură de 3 (de data asta trei sonete identice – XIX, XX, XXI). După aceste trei sonete identice, urmează, firesc, trei sonete independente –XXII, XXIII, XXIV, ultimele două sonete fiind identice, intrând în structura de 5 (finală). În total sunt 9 (3×3) sonete independente (unicat), iar structurilor de 5 (iniţiale şi finale) li se adaugă 2 sonete independente mediane (X şi XV), adică 12 (3×4).

Analizând primele 14 sonete (14 este suma versurilor dintr-un sonet) vom observa structura: 6 (3×2) sonete identice în structura ABAB,CDCD,EFEF,GG şi 3(3×1) sonete identice cu structura ABBA, ABBA, CDCD, EE  şi 5 sonete independente.

Ultimele 14 sonete au structura: 8 (4×2) sonete identice în structura ABAB, CDCD, EFEF, GG, 2 sonete identice în structura ABBA, ABBA, CDCD, EE   şi 4 sonete independente.

Examinând cifrele din primele şi ultimele 14 sonete vom vedea că avem şirul 2, 3, 4, 5, 6 şi 8, lipsind tocmai cifra 7 (cifra iniţierii). Suntem „pedepsiţi” pentru sonetul XX care ar fi trebuit să fie independent, conform schemei V, X, XV, XX, XXV. Dar sonetul XX se reabilitează, oferindu-ne cifra 7 (absentă din şir), cifră obţinută prin adiţia 3+1+3 (trei sonete identice, trei sonete independente şi un sonet independent  (dar identic cu altele din cele 26 de sonete).

Interesant acest joc secret , nu?

Lucian Strochi