DONATORII DE SUFLETE (22)

În ultimul an de studii se mai adăugau pagini, date, noutăți despre noțiunea de virtute, trăsăturile virtuții în antichitate, specificul virtuții în creștinism, ființa și unitatea virtuților creștin, virtuțile cardinale, virtuțile teologice, răul fizic și răul moral, noțiunea de păcat, unitatea și indisolubilitatea familiei, castitatea iubirii conjugale sau fidelitatea iubirii statornice.

Pe alt plan, se învăța despre Învățătura Sfintei Scripturi și a Sfinților Părinți față de avort și contracepție, despre embrion și sufletul personal, despre combaterea eutanasiei și a sinuciderii în lumina Sfintei Scripturi, problemele sterilității, legislația din țara noastră referitoare la prelevarea și transplantul de țesuturi și organe, despre relația ascendentă   păcat   – patimă, despre principalele clasificări didactice ale păcatelor, despre vindecarea prin Sfintele taine, despre post și rugăciune în eficacitatea lor tămăduitoare, despre Pocăință  – „cale a Împărăției”.

Se studia și despre Adorarea adusă lui Dumnezeu ca teologhisire și doxologie sau participarea omului la Dumnezeire, despre filantropia creștină ca „liturghie după liturghie”, descoperirea tainicului chip al lui Dumnezeu în fiecare semen, despre falsul antropocentrism dezumanizant, despre pecetea creatoare a omului asupra naturii.

Nu se evitau discuțiile despre situația morală cu o conduită sexuală deviantă, despre avort, despre pericolul drogurilor, despre manipulările genetice, despre transplantul de organe și eutanasie, despre mântuire ca scop al vieții morale, despre îndumnezeire ca rol al conlucrării libere între om și Harul Sfântului Duh, despre înveșnicirea omului prin iubirea infinită a lui Dumnezeu.

De o importanță majoră era studiul obiectului TIPIC ȘI LITURGICĂ. Se învăța despre obiectul, scopul și importanța Liturgicii, originea cultului creștin, raportul lui cu Vechiul Testament, istoria și evoluția lui, esența și formele de exprimare ale cultului religios în general, trăsăturile caracteristice ale cultului creștin ortodox, cult de adorare, cult de venerare, scopurile și funcțiunile cultului divin ortodox.

Și tot aici seminaristul afla despre treptele clerului și funcțiile lor în cult, treptele clerului inferior în Biserica Veche și în Biserica Ortodoxă de astăzi, rolul credincioșilor laici în cult, despre calendarul bisericesc, despre anul bisericesc și împărțirea lui, despre posturile din cursul anului bisericesc și pomenirile de obște ale morților, despre sărbători în general: duminica și praznicele împărătești, sărbătorile sfinților îngeri și ale Sfintei Cruci, despre sfinții ortodocși români și sfinți cu moaște la noi în țară.

Se învăța despre lăcașurile de cult, bisericile ortodoxe, forma și împărțirea lor, cimitirele, despre obiectele care se găsesc în biserică, simbolismul și întrebuințarea  lor, mobilierul liturgic, despre veșmintele liturgice, despre cărțile de slujbă pentru clerici și cântăreți, lecturile biblice de cult, despre arhitectura bisericească, pictura bisericească, tipicul iconografic al picturii din bisericile ortodoxe, icoanele bisericești, muzica bisericească, imnografi bisericești mai importanți, despre lucrarea preotului la sfintele laude, la slujba Ceasurilor Liturgice, la slujba Vecerniei de diferite categorii, la slujbele Pavecerniței și Miezonopticii, la slujba utreniei de diferite categorii, despre practicarea actelor și a gesturilor liturgice specifice săvârșirii sfintelor taine: Cel ce în toată vremea și tot ceasul, Învrednicește-ne Doamne, Acum slobozește, Rugăciunea de binecuvântare a tămâiei, Rugăciunea intrării de la vohodul vecerniei, Psalmul 50, Rânduiala cădirii la sfintele laude, Rânduiala vohodului la sfintele laude, Scoaterea Sfintei Cruci la              1 august, 14 septembrie  și Duminica a III-a din Post.

În clasa a XII-a se studia argumentarea locului central al Sfintei Liturghii în cultul ortodox, descrierea condițiilor pentru săvârșirea slujbelor: pregătirea preotului pentru oficierea slujbelor de sărbători și a Sfintei Liturghii, după povățuirile din liturghier: pregătirea sufletească, oficierea serviciilor divine din ajun și din ziua sărbătorii, canonul Sfintei Împărtășanii și a celor rânduite de liturghier, împăcarea cu toți cei cu care a fost supărat, pregătirea trupească, pregătirea celor necesare pentru oficierea slujbelor: curățenia lăcașului de cult, obiectele de cult, cărțile de cult, veșmintele liturgice, ritualul închinării, în vederea slujirii Sfintei Liturghii, ritualul îmbrăcării cu sfintele veșminte, în vederea slujirii Sfintei Liturghii, despre liturghiile Sfântului Ioan Gură de Aur, Sfântului Vasile cel Mare, Liturghia Darurilor mai înainte sfințite.

Lucian Strochi