DONATORII DE SUFLETE (29)

„Noi trebuie să avem grijă de toate cele ce sunt spre zidirea sufletească a poporului și spre slava sfintei biserici, căci este scris: „Faceți evlavioși pe toți fiii Iui Israil” (Lev. 15, 31). Deci, părinții mănăstirilor din Tebaida, bărbați evlavioși și cu viața vrednică de admirat, venind la Alexandria, i-am întrebat despre starea duhovnicească a mănăstirilor de acolo și mi-au spus că mulți se smintesc din următoarele cauze: „Unii dintre mireni, care s-au însurat de curând, și abia ieșiți din camera miresii amăgesc pe unii dintre episcopii evlavioși, și, deși n-au fost recomandați de nimeni, se hirotonisesc clerici, adică preoți”.”

„Alții, monahi fiind, alungați din mănăstiri ca tulburători, umblă după hirotonie și după ce se fac clerici, se duc iarăși la aceleași mănăstiri  de unde au fost alungați și vor să liturghisească și să slujească toate cele ale clericilor și din aceasta cauză, unii monahi care-i cunosc, nu numai că evită o astfel de slujbă, dar nici nu se împărtășesc de la ei când liturghisesc”.

„După cum am spus la început, întrucât toate trebuie să le (faceți), facem spre zidirea duhovniceasca a poporului, teosevia voastră (episcopii din Libia și Pentapole) să luați aminte la toate acestea.

Și dacă cineva poate să fie hirotonisit cleric, să se cerceteze viața lui, dacă are soție sau nu, cum și când a luat-o, dacă nu este despărțit de ea, dacă nu este el vreunul din cei lepădați (apostați) sau pedepsit de alt episcop, sau fugit din mănăstire și numai după ce se va afla neprihănit să se hirotonisească. Numai așa vom păzi conștiința noastră curată, cât și pe cel hirotonisit, vrednic de slujba bisericii”. -Sf. Chiril 4.

„Copilul care se va pângări de cineva (sodomie) să nu se facă preot. Căci acela, deși n-a păcătuit din cauza nevârstniciei, dar vasul lui s-a spurcat și s-a făcut netrebnic de sfânta slujbă. Iar dacă a primit scurgere numai pe coapse se canonisește cu chibzuință și nu se oprește de a se face preot”. -I. Post. 30.

„Dacă cineva a trăit douăzeci sau mai mulți ani  în desfrâu, apoi se va hotărî să facă fapte virtuoase, acela nu trebuie să fie hirotonisit, fiindcă cel sfințit trebuie să fie fără prihană din copilărie”. -Sf. Nichifor 7.

„Copiii născuți din țiitoare sau din căsătoria a doua sau a treia și se dovedesc că au o viață vrednică de preoție, se pot hirotonisi”. -Sf. Nichifor 8.

„Cel ce a curvit măcar o dată nu se cuvine a se face preot, chiar dacă s-ar fi lăsat de păcat, căci marele Vasile zice că unul ca acesta, chiar morții de ar învia, preot nu se va face”. -Sf. Nichifor 36.

„Duhul Sfânt nu hirotonisește pe toți cu voința Sa, dar lucrează prin toți… Cel ce nu s-a hirotonisit după pravilă arhiereu, preot sau cleric, darul lui Dumnezeu lucrează printr-însul în virtutea hirotoniei, pentru credința și mântuirea celor ce vin la el, care primesc darul sfințirii întru credință, adică cei hirotonisiți sunt sfințiți, cei legați sau dezlegați de păcate sunt legați și dezlegați, și tainele sunt taine, căci nu lucrează omul, ci darul ca printr-un organ; dar vai de acel organ, de va lucra cu nevrednicie, potrivnic voinței lui Dumnezeu și vai de omul care batjocorește toate acestea”. -S. Tes. IX, 10-13.

„Nu trebuie a se hirotonisi mai mulți arhierei împreună sau preoți sau diaconi, ci un arhiereu, un preot și un diacon, și fiecare la vremea orânduită și care se cuvine: Arhiereul după cântarea Sfinte Dumnezeule...; Preotul după vohod când punem sfintele daruri pe dumnezeiasca masă; diaconul după rugăciunea din urmă înainte până a zice: Pe toți sfinții pomenindu-i…„.

„Pe arhierei, săvârșesc înaintea apostolului, ca să se pună  în  scaun pentru că el a venit  în  rânduiala apostolilor; pe preot, după ce pune darurile, după heruvic, pentru că acesta s-a făcut lucrător de sfințenie; pe diacon, la ectenia de pe urmă și n-au luat parte ca să se roage, ci ca să dea ascultare și să cheme către rugăciuni”, -s. Tes. IX, 39.

„Candidatul, preot căzut  în  păcate, dacă se va afla de arhiereu sau de sobor, nu este cu putință a-l mai înainta la hirotonie, sau după hirotonie cu mijlociri omenești să i se mai dea voie să slujească ale preoției, ca cel ce curvește după botez, sau a avut țiitoare nu poate să fie arhiereu, preot, diacon sau altceva din rânduiala preoțească”. Sim. Tes. IX, 50 (V. Curvia clericilor).

Lucian Strochi