BALADA ORASULUI DE ALTADATA

balada-14Astăzi mă-ntorc în burgul meu natal, montan, iubit1
E-o  vremea clară, înaltă, de octombrie spre asfinţit,
Mă nimeresc pe-o stradă, sonoră şi văduvă,2
Şi frigul mă pătrunde tăios, până-n măduvă.3
Încerc să regăsesc grădina în care nucii,
Se înfruntau cu noi, când ne jucam de-a haiducii.4
Da, cunoşteam şi piatra ce mi-a julit genunchii,5
Casele-n care trăiau mătuşile şi unchii.6

BALADA FRATELUI MORT

balada-13Era cândva o casă între munţi pierdută,
Cu ziduri vechi de piatră, aproape o redută.
Prin vagi odăi trecea o umbră rece, mută,
O văduvă în negru cu privirea  slută.2
Nouă băieţi cât brazii avea şi înc-o fată plăpândă,3
Cu buze-n rugăciune, cu ochii stând la pândă,
Privea mereu în zare, în vale, pe furiş,
Se vede că-i venise vremea de ducă, de măritiş.4

BALADA DOCTORULUI FARA ARGINTI

balada-12Nu am precupeţit nici timpul, nici ştiinţa: 2
Aşa am învăţat ce este suferinţa.3
De la bolnavul care-şi aştepta sentinţa,
Am învăţat cât de puternică-i credinţa,4
Cât de puternică e-n suflet pocăinţa,
Cât e de necesară umilinţa.5
Nu mi-am precupeţit nici somnul, iscusinţa,6
Şi pentru fiecare om mi-am dat toată silinţa.7

BALADA PRIMEI CREDINTE

balada-11La început am fost şi eu o zână,2
Prin vrăji m-au preschimbat într-o fântână,3
Iar timpul, vechi prieten, vechi călăuz,4
M-a transformat şi el în aurit havuz.5
Veneau, însetaţi drumeţi, din patru zări,
Îi vindecam de  moarte, de depărtări…6
Apoi, de ce nu ştiu, n-am fost iubită
Şi preschimbată-n plânsă stalactită.7
Un ţurţur străveziu, suspendat în cer,
O minune pură, de adânc mister,
Veneau din nou la mine să mă vadă,
Mii pelerini ce nu puteau să creadă,
Ce mintea refuza să înţeleagă.8
Veneau să vadă, minunea întreagă, 9
Apoi într-o noapte şi încă o zi,
Trupul meu cu stele se acoperi.10

BALADA CARTILOR NECITITE

balada-10Într-un coşmar, mă-nconjurară biblioteci,1
Cu cărţi închise ca pumnale-n teci,2
Păreau flori albe prinse în ghiveci,3
Sau turme nesfârşite de berbeci,4
Eram acum în peşteri, cu tomuri lilieci,5
Zburând deasupră – mi multe, poate zeci,6
Eram în junglă cu cercopiteci,7
Croindu-şi, printre crengi, poteci.8

BALADA GORUNULUI CEL MARE

balada-9Am uitat că dintr-o ghindă m-am născut2
Şi că însuşi timpul mi-a fost tandru scut3
Şi a crescut pe trupu-mi ca o coajă4
O scoarţă ce-aduna mituri şi vrajă.5
Cu fulgerul ades mă luam la trântă,6
Mereu s-a ales cu creanga-i albă, frântă.7
Din crengi anume, meşterii făcură,
Un tulnic ce un tunet purta-n gură.8

BALADA CELUI PLECAT LA RAZBOI

balada-7M-am născut la ţară, între cai şi boi,1
Pacea mi-a găsisem, între câini şi oi,2
La margini de livadă sădisem păpuşoi,
Credeam c-am scăpat de griji şi de nevoi.3
Apoi căzură, grele, peste sat ploi
Şi peste toate, veniră ape puhoi…4
Cerul arăta mereu ca un buboi,5
Un lac adânc se pripăşise prin zăvoi.6

BALADA DRUMULUI CARE DUCE UNDEVA

balada-6Unde ajung, nimeni nu poate-ajunge,2
Şi, dacă vreau, şi-un munte pot străpunge,3
Pot merge peste câmp, livezi, păşune,
Pot trece peste lacuri ori genune.4
Mă pierd, când trec printre păduri,5
Şi sunt adesea cântat de trubaduri.6
Sunt respectat şi plopii-mi dau onorul,7
Prin mine, vremea-şi trece lin fuiorul.8

BALADA HAIDUCULUI RAZMERITA

balada-5Scrie-n cronică cartea comisului Ioniţă,2
Despre netrebnicul, tâlharul Răzmeriţă,
Ce-şi zicea că e haiduc între haiduci3
Când bea vin aspriu, cu soţii, la hanul „La trei cuci”,
Ce băgase-n boale fete şi femei lehuze,
Când le căuta la sâni şi-aprig le muşca de buze,4
Şi le lua la boiernaşi, doar cu mâinile goale,
Giuvaieruri scumpe, straie şi multe parale.5