BALADA VISURILOR MELE

balada-4Am fost în China Mandarin, Împărat,2
În Sparta nu am fost decât Soldat,3
În Ţări Române am fost Fanariot,4
În Franţa, pios şi mândru Hughenot5
Şi în Provence, celebru Trubadur,6
Trouver cinstit prin ţările din jur,7
În cele trei Americi – General8
Prin alte ţări eram vestit Vandal.9

BALADA SEHEREZADEI

balada-3Se cuvine scrisă în cronici veşnic balada2
Pentru cea  mai frumoasă fată, Şeherezada,
Ce-a salvat, de la tragică ruşine, pieire,
Fete ce ştiuseră doar o noapte drept mire3
Pe şahul şahilor,4 plin de otravă şi mânie,5
Înşelat  de un netrebnic rob şi de-a sa soţie.6
Şeherezada l-a îmbrobodit fără de veste
Promiţându-i în fiecare noapte-o poveste.7

BALADA TRANDAFIRULUI

balada-2Cumplite veşti ne vin din ţara sfântă2: sarazinii3
Au clătinat, râzând dement, hotarele luminii.4
Va fi din nou un vălmăşag de cai, de steaguri, steme,
De cântece-ntru Domnul, rugi, sudălmi, negre    blesteme.5
Prinţesă, prin faţă-ţi, în acolade de balade,6
Trec lei de-argint,7 vulturi de bronz,8 metalice cascade.9
Pentr-un surâs, îţi dau în dar cereşti ierusalime;10
Pentr-un sărut, sfinte comori,11 sipete din vechime.12

BALADA STILETULUI

balada-1La ora când şi paşii profeţilor se-ncurcă2,
Când lumânări sleite plâng singure-n biserici3,
Capre, păstori, asini, Golgota4 n-o mai urcă
Şi greieri – limbi păgâne – în lut se-ascund himerici5;
Când soarele, rănitul, e răstignit pe cruce,6
În tainic colţ de piaţă,7 ferit de ochi străini,8
O mână mă atinse şi-o voce: „Nu te duce
Fără să vezi minunea, doar ei să i te-nchini”.9