Prefeţe, articole şi recenzii despre Lucian Strochi

Trenul de sticlă: LA UMBRA ZIDULUI

La umbra zidului e o parabolă, un mit, un roman picaresc, un compendiu al istoriei Chinei, un act iniţiatic, o povestire în care se regăsesc ecouri biblice sau ale unor legende cosmogonice chineze. Acţiunea ar trebui să sufoce descrierea (sau invers!). Nu se întâmplă aşa, din cauza măiestriei autorului care riscă mult, dar câştigă întotdeauna. Rezultă un text insolit, inedit, de o frumuseţe tulburătoare. (Eugeniu ZLOTEANU)

Din nou, un amestec ingenios de real şi fantastic, pus pe seama unu personaj căruia nu i se ştie tatăl – Chen-zi – pus de autor în situaţia de a parcurge un traseu iniţiatic de-a lungul marelui zid (mai mult pentru cititor), de fapt, o incursiune în istoria Chinei din timpuri imemoriale, se constituie într-o povestire insolită în volumul celor unsprezece povestiri grupate în volumul intitulat „Ore suplimentare” din 2008, şi chiar în întregul compartiment al prozei scurte  semnate de L. S. (Constantin TOMŞA)

O naraţiune dinamică într-un spaţiu atât de imens ca cel al Chinei aduce sub ochii cititorului personaje care-şi pierd identitatea, întreprind călătorii iniţiatice de-a lungul Marelui Zid, plonjări în mituri străvechi, într-o istorie de milenii. De fapt e memoria uimitoare a unui personaj în a cărui gândire interioară autorul încearcă să pătrundă. Evoluţia personajului atât de contradictorie e sugerată, de fapt, de la început, prin disputa celor şase ursitoare şi multiplele ipoteze privind paternitatea lui Chen. (Ioan DOBREANU)

Trenul de sticlă: Portret în oglindă

Pornind de la un fapt divers – realizarea unui portret robot al unui criminal violator în serie, la serviciul de cercetări criminalistice – autorul se foloseşte de acest pretext pentru a prezenta informaţii, idei, teorii livreşti despre arta realizării portretului în general, implicit a portretului robot (v. personajele: trei profesori de desen, din trei generaţii), dar, mai ales, pentru a realiza o povestire cu mai multe fire narative, cu o structură compoziţională total diferită faţă de a celor incluse în volumul „Ore suplimentare” şi chiar în alte volume de proză scurtă, lucru recunoscut, de altfel, de însuşi autorul în textul „În loc de Prefaţă”, de la sfârşitul volumului. (Constantin TOMŞA)

Ce a zis autorul? „Ia să le arăt eu cititorilor că arta este mai adevărată decât realitatea” şi a reuşit prin această povestire cu care încheie volumul, şi pe care e greu să o încadrezi într-un anumit tip de fantastic, cum se încearcă uneori printr-un exces de didacticism.

Magistrul, un profesor de la Arte Frumoase, încearcă să demonstreze studenţilor că proba de foc a unui pictor e portretul: (Ce bine ar fi dacă toţi pictorii ar ţine cont de aceasta!). Se trimite la „Strigătul” lui Edward Munch, despre care trebuie să ştim ce sunet (vocală) scoate personajul.

Trenul de sticlă: O fărâmă de rai

O povestire despre moarte, despre întâlnirea cu ea, despre ritualurile de trecere. Interesante sunt contactele cu realitatea morţii: firescul întâmplărilor şi tonul liniştit sunt cele mai impresionante. Există, paradoxal, şi destul umor în aceste rânduri… (Eugeniu ZLOTEANU)

Povestirea „O fărâmă de cer”, lăsând la o parte elementele ce ţin de proza fantastică,     naraţiunea aparţine acestui mod de exprimare şi conţine şi conţine câteva simboluri nu de puţine ori folosite în literatură: ploaia, „o ploaie cu stropi mari ce săreau mult deasupra pământului”, o ploaie care spală tot, dar, cu un paragraf mai sus, soarele „era o lumină aproape nefirească”; jocul apocaliptic al copiilor în noroi, într-o zi de vară: „…cuprinşi de frenezie, noi, copiii ne-am mânjit fiecare cu noroi din cap până în picioare…” Acum este pusă în discuţie una dintre marile întrebări cărora omenire nu le-a găsit răspuns; Ce este după moarte? Şi autorul ajunge la două concluzii: şi pe lumea aceasta „ e bine şi cald” şi că, „la urma urmelor, raiul şi iadul sunt tot una.” (Constantin TOMŞA)

O explorare în lumea de dincolo, şi prin înţelegerea şi perceperea lumii de dincoace, cu tradiţiile şi cutumele ei. Joaca în noroi a copiilor este o invitaţie la inocenţă. La acea inocenţă primordială, poate, chiar de dinaintea genezei. (Cornel PAIU)

Trenul de sticlă: Dirijorul

Un imn dedicat creatorului, o lecţie de morală şi de visare, un triumf al artei împotriva morţii. Totul într-un limbaj irezistibil. (Eugeniu ZLOTEANU)

Ca într-o compoziţie muzicală deosebit de complexă, L. S. realizează un adevărat poem în proză dedicat virtuozităţii muzicale, cu diverse digresiuni de analiză şi autoanaliză a fiinţei umane, uneori cu momente de groază, chiar apocaliptice, dar urmărind cu perseverenţă şi meşteşug o idee centrală: omul poate învinge orice handicap, dacă are încredere în forţele proprii. (Constantin TOMŞA)

Dacă nu ne-ar fi sugerat autorul că acţiunea e doar în plan oniric, aproape că am crede a fi martorii devenirii unui geniu. Aripa şi gheara crescute în locul mâinii drepte, ne duce cu gândul şi la puritatea angelică şi la răzvrătirea demonică. Un accident transformă pe virtuozul interpret de geniu, Octav, nume predestinat, într-un dirijor genial şi creator, care topeşte în muzică totul: cântecul păsărilor, glasul fiarelor pădurii, a târâtoarelor, a viermilor şi a fluturilor, iarba prin foşnetul ei e „suspin de vioară”, iar mestecenii legănaţi de vânt dau sunete de orgă. Parcă o altă lume se creează, muzica aceasta fiind unică, irepetabilă, serafică, paradisiacă.

Trenul de sticlă: Gabi Martin

Gabi Martin pare „veriga slabă” a acestui volum. În realitate sunt aici câteva lucruri interesante de remarcat: un fantastic de ecou, de obiect pus între două oglinzi paralele. Fantasticul se transformă în absurd (v. incidentele de la graniţă, precum şi „compunerea”. Ingenioase şi anumite pretexte. (Eugeniu ZLOTEANU)

Inedită prin conţinut, frizând absurdul, naraţiunea „Gabi Martin” suscită interesul cititorului, mai ales pentru a vedea, în final, cum rezolvă autorul această ambiguitate rezultată din atribuirea aceloraşi nume şi prenume mai multor persoane. Totodată, L. S. oferă, ca o recompensă, pentru cititor, mai multe etimologii interesante ale unor prenume. (Constantin Tomşa)

Obsesia numelui. O dezvoltare liniară, dar şi abisală, a problematicii identităţii. Despre asemănări şi deosebiri identitare, dar şi despre pierderea identităţii, care poate avea consecinţe nebănuite, dramatice. (Cornel PAIU)

Cică trebuie să fim atenţi cum ne alegem numele ca şi cum noi l-am alege şi nu părinţii noştri încă înainte ca noi care-l purtăm să fi venit pe lume. Numai că sunt coincidenţe despre care nu putem şti dacă sunt întâmplătoare. Numele ne dă o identitate pe care dacă o pierdem putem trăi drame nebănuite, dar  poate aduna uneori de pe întregul mapamond sute de persoane. E aceasta o simplă întâmplare? Se pare însă că nimic nu este întâmplător. (Ion DOBREANU)

SENTIMENTAL ŞI LUCID, DESPRE AFORISM

Randuri-ganduriAforismul e mult mai iubit şi mai cultivat decât se crede. Numai dintre grecii antici  au scris aforisme Esop, Hesiod, Hilon din Sparta, Homer, Solon din Atena, Tales din Milet, Epimenide, Eschil, Heraclit din Efes, Pitagora, Aristofan, Democrit, Diogene, Herodot, Hipocrate, Isocrate, Platon, Socrate, Sofocle, Xenophon, Tucidide, Aristotel, Epicur, Epictet, Lucian din Samosata, asta pentru a nu ne aminti decât de autori arhicunoscuţi oricărui intelectual de pe la noi.

Dacă nu referim la scriitorii români, se cuvine să-i pomenim pe Eminescu, Creangă, Ion Luca Caragiale, Ion Pillat, Emil Cioran, Mircea Eliade, George Enescu, George Topârceanu, Constantin Brâncuşi, Garabet Ibrăileanu, Lucian Blaga, Marin Sorescu, Tudor Muşatescu, Valeriu Butulescu etc. Dacă i-am adăuga pe francezi, englezi, germani, italieni sau ruşi, lista de nume ar deveni insuportabilă.

Aforismul este iubit pentru că este un joc al inteligenţei, în care autor şi cititor sunt complici. Oricât de genial al fi un aforism, el va trece pe lângă un cititor tălâmb.

Aforismul presupune definiţii, judecăţi de valoare, sentinţe, maxime, cugetări,  (o întreagă serie sinonimică), proverbe, ziceri, poeme într-un vers, metafore scânteietoare, oximoroane, figuri de stil, de gândire, rime insolite, leme, uneori haikuuri.

Aforismul este cultivat pentru că presupune spirit limpede, concizie, precizie, metaforă pură, umor, ironie, sarcasm, spirit pamfletar, formulări unice, mnemotehnice, o înţelegere lilială a lumii, multă tandreţe faţă de fiinţa umană, săgetată de cuvânt şi de gând, adesea necruţător. Şi foarte mult paradox. Şi întotdeauna adevăr.

Cuvântul cuvânt – spaniolă

LA
PALABRA
PALABRA

LA POESÍA COMO REFLEXIÓN DE SI MISMA

20150703_062910Lucian Strochi es el poeta del Verbo primordial, del principio activo y plenario, no amenazado por ningún rastro de pensamiento corrupto o retórica ciega, solamente por autopreguntando, elevando y haciendo (la palabra = el hematoma del dolor), en la transparencia de un Barbaro * el segundo pronunciando (la palabra pronunciada que rechaza pronunciar otra) así como en la naturalidad emocionada del fervor: la palabra no es resistencia de la naturaleza / esto es sólo su vacilación.

La Poetica de Ars Lucian Strochi en la Trilogía de Palabra es él de Logos, después de la Caída del Hombre, en el pedazo (o los restos) todavía llevando la aureola del absoluto, un fractal que, no importa como esta amenazado con el simulacro poético, aumenta más con el secreto íntimo o con el respetar el silencio ensordecedor.

El grito no gritado, el esqueleto de un río, la propia división, el ala del pensamiento son todos signos de una poética dinámica, la poética de una mirada, mientras el relámpago, y la poética de confesión expiatoria, tan pálida como la eternidad cortante.

La escritura de poesía de Lucian Strochi es sólo el logro de la pronunciación, por la determinación agonizante (sed ahogándose) y por el absoluto de un ego que refleja su imagen en cualquier cuerpo:Te miraré hasta que yo me haya convertido en una mirada. No podemos encontrar ningún rastro de alejamiento aquí, pero la memoria purificadora hasta que alcanza la transparencia fractal presagiada en la amplia gama de sentimientos.

Cuvântul cuvânt – franceză

LE SIRE MOT
LA POESIE COMME TRANSCENDANCE DU VERBE

Dieu écoute Dieu
(Etty Hillesum)

Lucian-Strochi-Nasterea-alfabetuluiLucian Strochi c’est le poète du Verbe primordial, du commencement accompli, plénier, sans être menacé d’aucune ombre d’une pensée corruptible, d’une rhétorique vide ou d’une équivoque ludique, mais, il s’agit, carrément, d’un merveilleux enchantement devant la Création, vue et conçue comme un avènement et une incarnation de la Parole.

La Parole c’est comme un hématome de la douleur, de la souffrance, dans la transparence d’un discours de deuxième degré („le mot prononcé se refuse à un autre discours”), comme frémissement du Verbe, au comble du premier appel de la vie: „le mot n’est une révolte de la nature / mais tout simplement son hésitation.”

L’art poétique de Lucian Strochi, comme elle se révèle dans la Trilogie de la Parole, c’est l’art du LOGOS, après la chute de l’humain, comme un fragment qui garde encore la l’auréole de l’absolu, comme un fractal qui, grâce à l’imaginaire poétique, ne fait que rendre plus mystérieux les sacrements de l’Éternel, par les échos d’un silence assourdissant…

Prefaţa unui nou volum trimis spre publicare: Sonete comentate

Lucian-Strochi_Ancadierul-1Întâlnirea mea cu poezia s-a produs la cea mai fragedă vârstă.

Aveam, cred, vreo patru  ani neîmpliniţi şi recitam poezii. Auzite în prealabil de la bunica, mama sau tata.

Beneficiam de o memorie foarte bună, aşa încât Muma lui Ştefan cel Mare, El – Zorab, Sergentul, Luceafărul sau Scrisoarea III, recitate cu patos şi cu un limbaj paraverbal neobişnuit pentru acea vârstă, stârneau admiraţia şi invidia sinceră a vecinelor venite la noi în vizită, (dar şi  disperarea lor!), obligate fiind de mama să suporte un asemenea moment artistic prelungit.

De la început mi-am dorit să fiu poet. Aveam senzaţia,   fizică aproape, că sunt un pistil care îşi cheamă petalele înapoi. Petalele, adică versurile.

Am început să scriu versuri de la şapte ani. Prima poezie era o Odă, stângace, închinată lui Eminescu. Reţin şi acum prima strofă: „Deşi prea repede s-a frânt/A zborului aripă/ Dulceaţa versului ţi-o cânt/ În fiecare clipă.”

Nici nu concepeam pe atunci că poezia se poate scrie şi fără rimă. Abia în adolescenţă, citind Homer şi alţi poeţi antici, am înţeles că poezia înseamnă în primul rând ritm. Totuşi dragostea mea pentru poezia „clasică” a rămas la fel de puternică.

Dintre toate poeziile, m-a impresionat puternic, iremediabil, sonetul.

Sonetul italian în primul rând. Admiram rima îmbrăţişată şi schimbată din catrene, libertatea de a te juca dezinvolt cu rimele în terţine.

Cuvântul cuvânt – engleză

THE 
WORD 
AS 
A  WORD

POETRY WRITING AS SELF REFLEXION

Cuvantul-cubant-EnglezaLucian Strochi is the poet of the primordial Verb, of the active and plenary beginning, threatened by no trace of corrupting thought or blind rhetoric, just by selfwondering, elevating and becoming (the word = pain’s haematoma), in the transparency of a Barbian * second uttering (the uttered word means refusing to utter another) as well as in the thrilled naturalness of the fervour: the word is not nature’s resistance/ it is but its hesitation.

Lucian Strochi’s Ars Poetica in the Word Trilogy  is that of the Logos, after the Fall of Man, in the piece (or the remains) still carrying the aura of the absolute, a fractal which,  no matter how menaced with the poetic simulacrum, increases ever more with the innermost secret or with respecting deafening silence.

The cry not cried out, the skeleton of a river, the self splitting, the thought’s wing are all but signs of a dynamic poetics, the poetics of a glance, as long as the lightning, and the poetics of  expiatory confession, as pale as eternity’s biting.

For Lucian Strochi poetry writing is but the accomplishment of the uttering, by agonizing determination (drowning thirst) and by the absolute of an ego who reflects its image into any body: I shall look at you until I have turned into a look. We can find no trace of estrangement here, it is but purifying memory until it reaches the fractal transparency foreshadowed in the wide range of feelings.