HAIKU (KARUMI)

zece haikuuri1

pentru un mare poet2

eu o silabă3 haiku (Karumi)

haiku (Karumi)

Lucian Strochi

zece haikuuri1  – acest haiku este o aluzie la o afirmaţie a lui Bashō. Acesta spunea că un poet este mare, „dacă reuşeşte să scrie într-o viaţă şase haikuuri reuşite”.

pentru un mare poet2   – un poet care scrie zece haikuuri este un foarte mare poet, de valoarea lui Bashō, Buson, Issa sau Shiki.

eu o silabă3  – e vorba aici de o hiperbolă diminutivală. Un poet oarecare e mulţumit dacă reuşeşte să fie o silabă dintr-un haiku nemuritor.

Intrebari interviu Lucian Strochi – 21 decembrie 2017 (9)

CORNEL PAIU:V-aş mai întreba, totuşi, cu riscul repetabilităţii, de unde nevoia aceasta de autoexegeză?

LUCIAN STROCHI: Mulţi au remarcat că Integrala Ancadierului este şi o operă de iniţiere şi de auto iniţiere. Nu sunt convins că, atunci când scrii o carte, ştii totul despre ea. Multe lucruri le afli pe parcurs. Cel mai bun exemplu este ultimul volum din Integrală dedicat liricii nipone. După ce am scris Ancadierul, am descoperit multe, foarte multe lucruri noi despre Tanka, despre Haiku,m-am apropiat mai mult de spiritul nipon. Altfel spus, pentru a privi cu adevărat pădurea,  trebuie să vezi bine copacii. Detaliul este la fel de important precum întregul, particularul precum generalul. Toţi scriitorii au avut nevoie de autoexegeză. A se vedea „cazurile” Mihai Eminescu, Liviu Rebreanu, Mircea Eliade, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Nichita Stănescu, Marin Sorescu etc.

SHOGUN (KARUMI)

tăiş sabie2

prea departe de lume3

salvator haiku4

 Lucian Strochi

Shogun1  -shogun este un termen esenţial pentru Japonia; fără el e greu să ne imaginăm atât istoria, cât şi cultura acestei ţări. Numele complet al shogunului este Sei-i-tat shogun cea ce ar însemna marele general care subjugă barbarii de est, ca instituţie guvernamentală fiind echivalent cu cel de generalissim (titlu pe care îl purta şi Stalin). Pentru prima dată titlul a fost acordat de împăratul Go-Toba (1184-1198), şefului clanului Minamoto, Yoritomo, în anul 1192, conferindu-i-se puterea militară în stat. Japonia a fost condusă de shoguni timp de şapte secole, dar doar cinci familii au deţinut această demnitate: Minamoto, Fujiwara, familia imperială, Ashikaga şi Tokugawa.

tăiş sabie2 – sabia (nihonto  -în japoneză şi apoi katana), era simbolul shogunului, el fiind conducătorul militar.

Intrebari interviu Lucian Strochi – 21 decembrie 2017 (8)

Lucian Strochi - AncadierulCORNEL PAIU:Recent aţi lansat şi, aş spune relansat, în cadrul Zilelor Bibliotecii Judeţene „Ancadierul şi integrala acestuia”. Evenimentul, unul strălucit şi strălucind prin personalităţile prezente, a reprezentat şi o eliberare… Puteţi „glosa” pe această idee?

LUCIAN STROCHI: Da, aşa este! După ce ai lucrat, ai visat,  ani de zile la un proiect, la o operă, la un gând, atunci când ai terminat cu bine „lucrarea” trebuie să uiţi cât mai repede realizarea. Altfel devii prizonierul acelei opere. Şi nu mai poţi evolua concludent. Devii doar „eleatic” Scriitorul, artistul în general se contrazice şi se confirmă permanent.

FRUNZA ARSA (YUGEN)

melancolie –1

nervii-au rămas în mine2

copacul lăptos3

Lucian Strochi

 Frunză arsă (yugen)

melancolie 1  şi acest poem este haiku, fiind un triptic cu o structură clasică a silabelor: 5-7-5. Există două cezuri, prima după primul vers marcată şi grafic. Kigo e prezent în al treilea vers, printr-o sinecdocă.

nervii-au rămas în mine2  – vers pregătitor pentru ultimul vers, original şi surprinzător. Nervii par a se individualiza, încercând parcă să devină vizibili, ca într-o radiografie. După acest al doilea vers avem şi o a doua cezură.

copacul lăptos3 – vers greu de interpretat. Cine este copacul lăptos? Poetul? În acest caz lăptos fluidizează ideea de nervi.  Dar tot lăptos este o aluzie la statutul omului care este în primul rând un mamifer. Copacul lăptos, crescut în interiorul omului este tocmai sistemul nervos, care poate avea prin ramificaţii imaginea unui copac concrescut odată cu scheletul sau sistemul muscular. Frunză arsă este legată desigur de copac, iar melancolia se explică prin faptul că nu reuşim să eliberăm copacul din noi, ciudata simbioză făcând acest copac prizonierul nostru, iar noi fiind prizonierul copacului.

Intrebari interviu Lucian Strochi – 21 decembrie 2017 (7)

CORNEL PAIU: V-aş ruga să comentaţi şi premiile acordate de acest prim Festival naţional de receptare critică a poeziei „Mircea Scarlat”.

LUCIAN STROCHI: Rezultatul concursului este următorul: Marele premiu –Petruş Andrei din Puieşti, Bârlad, premiul I -Liviu Chiscop (Bacău) şi Andreea Andruşcă din Târgu Neamţ, premiul II Cristina Poraico din Chişinău. Premianţilor li s-au oferit diplome, medalii (superbe! realizate la Monetăria statului), trofeele Clepsydra şi multe, foarte multe cărţi. Textele premiate vor fi publicate în reviste şi poate într-un volum până la următoarea Ediţie a Festivalului. Trebuie spus că Mircea Scarlat avea toate şansele să fie un nou Călinescu, poate chiar mai mult. A murit nedrept de tânăr, la numai 36 de ani. A reuşit însă să dea Literaturii române, o Istorie a Poeziei româneşti în 4 volume, o operă fundamentală, unică, peste care nu se va putea trece vreodată. În legătură cu concurenţii premiaţi: curios sau nu primii trei  aparţin unei singure zone culturale şi anume Bacăul. Petruş Andrei şi Liviu Chiscop sunt membri ai Uniunii Scriitorilor, iar Andreea Andruşcă este doctor în filologie… Cristina Poraico este deocamdată prinsă într-un masterat…

Intrebari interviu Lucian Strochi – 21 decembrie 2017 (6)

CORNEL PAIU: Ediţia princeps a Festivalului naţional de receptare critică a poeziei „Mircea Scarlat”, Roman, 16 decembrie 2017, a fost un eveniment încărcat de emoţie. Aţi fost iniţiatorul acestuia. În acest sens, vă rog să detaliaţi aşteptările şi rezultatele acestuia, care deja pot fi cuantificate. Eu cred că este o reuşită pe care Romanul, prin distinsa familie dr. Georgeta-Florentina Ursu şi ing. Şerban Ursu, prin contribuţia Primăriei Municipiului Roman, a Bibliotecii Municipale „George-Radu Melidon” şi a Societăţii Culturale „Clepsydra” ar trebui s-o perpetuieze an de an. Ce alte rezultate mai aveţi în vedere?

LUCIAN STROCHI: Nu e aşa. În cel mai bun caz eu am fost doar unul dintre iniţiatori şi organizatori. Am citit toate cele 126 de manuscrise  trimise în concurs  şi am propus celorlalţi membri ai juriului cele mai bune 20 de texte.

ELOGIUL CURBEI (WABI )

podul şi luna1

la fel de încordate2

blânde închinări3

Lucian Strochi

 Elogiul curbei (wabi) 

podul şi luna1  – şi acest poem are structura unui haiku: tristih cu 5-7-5 onji. Podul şi luna apar încă o dată unificate. Podul este o hemisferă, iar luna o sferă. În apă însă, prin răsfrângere, şi podul devine o sferă.

la fel de încordate2  – încordarea este un element de personificare: podul este încordat, întrucât ascunde tensiunile fireşti ale unei asemenea construcţii, iar luna este încordată deoarece simte iminenţa a două pericole: norul care o poate acoperi, răpindu-i strălucirea şi soarele care practic o anulează.

blânde închinări3  – plecăciunea, închinarea e prezentă la toate popoarele, indicând ideea de respect sau chiar de supunere. La orientali, la asiatici acest gest este mult accentuat. Nu ştim însă cui aparţin aceste închinări: oamenilor sau podului şi lunii. În primul caz ar fi vorba de o atitudine panistă; în a doua variantă e vorba de o personificare, de o recunoaştere a unei naturi divine, podul şi luna nefiind decât fiicele naturii: podul al naturii artifex, luna al naturii naturata. Oricum, e vorba de un elogiu adus curbei:  curba – ştim acest lucru de la Leonardo da Vinci – este de origine divină. Nici acest haiku nu conţine nici un verb la mod personal. De aici şi tensiunea obţinută prin absenţă.

Intrebari interviu Lucian Strochi – 21 decembrie 2017 (5)

CORNEL PAIU:Ce cărţi apărute în 2016 aţi premia dvs.? Dar în 2017?

LUCIAN STROCHI: Neavând o situaţie clară a cărţilor apărute în 2016 şi 2017, nu mă pot pronunţa.

CORNEL PAIU: Aţi fost vreodată la un concert rock?

LUCIAN STROCHI: Da, nu odată. Muzica mi-a plăcut dintotdeauna, fie că e vorba de muzică clasică, de folk, de rock, de muzică populară. Important mi se pare ca artistul de pe scenă să intre în rezonanţă cu mine şi invers.

CORNEL PAIU: Baudelaireiana plăcerea de a displăcea, în istoria poeziei ce evoluţie a avut, are şi va mai avea?

LUCIAN STROCHI: „Gusturile nu se discută.” Mie nu mi-a plăcut niciodată dulcele, în schimb mă dau în vânt după amărui. Între o portocală şi un grepfrut, aleg grepfrutul. Dar desigur plăcerea de a displăcea poate fi un program estetic, o provocare, o încercare de a scoate un public din cumsecădenia burgheză. Uneori şi şocurile pot avea valenţe estetice.