Analiza unui text eminescian: SE BATE MIEZUL NOPŢII…

Textul:

Se bate miezul nopţii în clopotul de-aramă (vers 1)

Şi somnul, vameş vieţii, nu vrea să-mi ieie vamă. (vers 2)

Pe căi bătute-adesea vrea mintea să mă poarte, (vers 3)

S-asamăn între-olaltă viaţă şi cu moarte; (vers 4)

Ci cumpăna gândirii-mi şi azi nu se mai schimbă (vers 5)

Căci între amândouă stă neclintita limbă. (vers 6)

  1. Nivel fonematic.

1.1. Vocale

I dublat asigură cezura : …nopţii în…(vers 1)

…vieţii, în…(vers 2)

…gândirii(-mi) şi…(vers 5)

A iniţial interesează nivelul morfematic şi, implicit, nivelul logic:

…aramă…(vers 1)

…-adesea…(vers 3)

…asamăn…(vers 4)

…azi…(vers 5)

…amândouă…(vers 6)

O „centrează” poezia, asigurându-i un echilibru indiferent:

ADRIAN DINU RACHIERU

rachieruPrivită de la o respectuoasă distanţă istorică, proza românească din anii 50-60 ne oferă destule surprize. În primul rând au dispărut, chiar din dicţionare literare, o serie de scriitori consideraţi pe atunci (chiar) canonici: Alecu Ivan Ghilia, Valeriu Emil Galan, Ion Istrati, Eusebiu Camilar, Traian Coşovei, Geo Bogza, Ion Pas, Ion Călugăru, Nicuţă Tănase etc. Caracterizate printr-un realism deşănţat, deşi conţineau şi elemente de basm… (lupta dintre bine şi rău), precum şi caricaturizări simpliste, aceste scrieri nu erau altceva decât o maculatură adesea imundă, pervertind suflete dornice de primele lecturi (a nu se uita alfabetizarea). Totul devenea proză, iar proza – articol de gazetă de perete.

Cartea lui Adrian Dinu Rachieru 13 prozatori de ieri, excelentă în multe privinţe, se ocupă de supravieţuitorii acestei perioade, rămânând în unele cazuri valori perene ale literaturii noastre: Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu, George Călinescu, Zaharia Stancu, Petru Dumitriu, Marin Preda, Titus Popovici, Eugen Barbu, Fănuş Neagu, Paul Anghel, Ion Lăncrănjan, Sorin Titel şi Alexandru Ivasiuc. Lista ar putea continua şi cu alte nume şi mă gândesc în primul rând la un Cezar Petrescu, dar există desigur şi alţii. Dar propunerea criticul e judicioasă, incitantă şi până la urmă convingătoare. Fiecare titlu de capitol e o balanţă în care pe un talger stă scriitorul, iar pe celălalt o formulă definitorie a criticului, uneori perifrastică, alteori aforistică, în orice caz sintetică şi mnemotehnică: Mihail Sadoveanu, un scriitor reeducat?; Noul Camil şi proba erosului; G. Călinescu sau cinismul estetic; Zaharia Stancu şi constelaţie „Desculţ”; Petru Dumitriu:exilul ca ispăşire; Marin Preda, între „paricid” şi bovarism; Titus Popovici, un „fiu risipitor”?; Eugen Barbu sau „parada erudiţiei”; Fănuş Neagu, un dionisiac?; Paul Anghel o clipă de istorie; „Filonul tragic”: Ion Lăncrănjan; Sorin Titel şi istoria mică şi Alexandru Ivasiuc sau spiritul geometric.

Adrian Dinu Rachieru îşi iubeşte „personajele” şi le radiografiază corect, convingător şi chiar patetic destinele. Nu ezită însă să le amendeze conjuncturalul, să le scuze lipsa de exigenţă sau chiar oportunismul, să ţi exprime dezacordul faţă de lipsa de valoare a unor opere.

RETOR(T)ICA PLUMBULUI

plumb-de-george-bacoviaDacă afirmaţia că râsul (comicul) apare ca urmare a unei anormalităţi comportamentale şi conjuncturale (şi am evocat aici rigiditatea) rămâne valabilă, nu e mai puţin adevărată nici observaţia că tragicul este, în ultimă expresie, tot un efect al rigidităţii.

După ce a trecut prin stadiul de solemn, tragicul se refugiază în spatele măştii (persona).Masca nu e, la rândul ei, decât un decor al persoanei (personajului). Prin impersonalizare, masca devine decor; spaţiul interior, odată anulat prin mască(o antioglindă) devine un spaţiu exterior, prin expansiune.

Cheia poemului PLUMB de George Bacovia o constituie cumulativa „şi”, repetată de şapte ori, dintr-un total de 53 de cuvinte, având un indice de frecvenţă impresionant: 13,2%. „Şi” nu are, aşa cum am fi tentaşi să credem, la prima vedere, o funcţie epică („şi” este adesea o marcă sigură a epicului, mai ales când are valoarea gramaticală de adverb de repetiţie), ci o funcţie lirică, derivând dintr-o valoare psihologică (precipitarea celui care vrea să nareze foarte rapid va duce la blocarea naraţiunii tocmai prin creşterea frecvenţei lui „şi”).

Discursul epic va patina pe aceste veritabile „pete de ulei” devenind liric.