BICA NELU CACIULEANU – MAHALAUA PRECISTA

MAHALAUA PRECISTA este o carte curioasă, pendulând între un autoblidungsroman şi repotaj sentimental, între memorii fidele şi infidele, între proiecţii egitiste, egoiste şi egocentrite şi aventuri ale limbajului conotativ.

Titlul cărţii e oximoronic, dacă acceptăm ideea (de multe ori falsă) că mahalaua induce ideea de insalubru, murdar, pestilenţial, trivial, iar Precista înseamnă Preacurata, tradusă din… slavă. Sugestia titlului poate veni de la „Mahalaua celestă Ţicău” sintagmă a magistrului Ursachi sau de la „Galaxia Mărăţei”, titlul unei reviste şcolare, dintr-o altă „mahala” pietreană…

Primele rânduri ne trimit la un titlu celebru şi anume la romanul lui „Tristan Shendy” al lui Lawrence Sterne. Şi acolo eroul vorbeşte înainte de a se naşte…