De 10 ori Caragiale

CaragialeSă vedem care ar fi zece dintre contribuţiile sale majore la „dezvoltarea culturii române”.

Iată-le, din perspectiva mea:

  1. Ion Luca Caragiale  este creatorul fantasticului românesc de tip sudic (funcţionând în spaţii limită: han, cameră, curte, pat, iatac, piaţă, stradă etc., în real pătrunzând halucinaţia, nebunia, iluzia, fata morgana. Apar personaje populare: diavolul, femeia (îndărătnică), vrăjitoarea, djinul, personajele travestite, măştile. Totul se desfăşoară în imediat, în prezent, chiar dacă întâmplarea s-a petrecut cu sute de ani în urmă sau încă nu a avut loc. Decorul este deşertul, insula, castelul (real sau virtual), iar metempsihoza e înlocuită de ubicuitate. Eul este direct implicat în acţiune. Registrul este diurn, de obicei miezul zilei, dominantă este căldura, mobilitatea extremă, logoreea, ironia. Se cultivă parabola, povestirea de tip biblic, cu valori iniţiatice sau morale. Fantasticul sudului e, în fond, un basm convertit la fabulă). Continuatorul direct al lui Caragiale este Mircea Eliade.
  2. Caragiale este creatorul absurdului românesc (remarca îi aparţine lui Eugen Ionesco) (v. Căldură mare).
  3. I.L.Caragiale este creatorul unui personaj devenit tip: Mitică şi al unui „curent”: miticismul. Mitică e şmecher, guraliv, inventiv, simpatic, un Păcală al mahalalei, ironic, „cu replică”, uneori vulgar, incoruptibil, reflectând spiritul muntenesc, un antierou.
  4. Caragiale, prin geniul său lingvistic, pulverizează, dinamitează şi trimite în ridicol anumite cuvinte,  salvându-ne de un romantism desuet, de album (amic, amant, amor-ca să ne oprim dor la cuvinte care încep cu „a”! Cine mai pronunţă astăzi cu seriozitate aceste cuvinte?).
  5. Caragiale realizează prima migraţiune a satului românesc spre oraş,  oprindu-se la periferie (mahala), realizând şi prima monografie spirituală a acesteia.
  6. Caragiale este creatorul personajului-copil „rău”. Până la el personajele-copii erau obligatoriu angelice. „Goe” devine marcă înregistrată şi cap de serie.
  7. Caragiale impune prin opera sa, între altele,  paronimul şi oximoronul, transformându-le în ticuri mnemotehnice.
  8. Ion Luca Caragiale este primul autor român care radiografiază zona politicului, cu rezultate excepţionale, analiza sa fiind una globală şi nu vizând doar anumite tare sau aspecte ca până atunci.
  9. Caragiale impune în literatura română o adevărată filozofie a numelor. De la el, nici un autor român nu poate rămâne indiferent atunci când e vorba de numele sau prenumele personajelor.
  10. În binomul Râsu’-Plânsu’ descoperit de Nichita Stănescu şi considerat ca fiind definitoriu pentru personalitatea şi psihologia poporului român, Plânsu’ va fi fără îndoială Eminescu, iar Râsu’ I.L.Caragiale. Dacă Eminescu este versul şi aversul poporului român, Caragiale îi este reversul.