CV (22-3)

cv-22-3citeam tot ce se putea citi de la aventurile
submarinului dox până la psalmi
de la manualul de zoologie la almanahul gotha
de la cronicarii moldoveni la proletcultişti
de la renaştere la tânăra gardă
de la fram ursul polar la domnul preşedinte
lumea devenea tot mai strâmtă un butoi cu cercuri de fier

hidrogen heliu siliciu nifesima ce simplu era universul
gaze rare argon neon xenon radon nume venind din vechime
azot şi oxigen pentru aer hidrogen şi oxigen pentru apă
ce simplu era hidrogenul e un gaz care arde
iar oxigenul e un gaz care întreţine arderea

CV (22-2)

cv-22-2am ieşit odată pe poartă în stradă şi un bou înnebunit
de durere de ură a vrut să mă împungă cu cornul
nu era o coridă
în prelungita sa agonie boul vedea în mine
pe urmaşul ucigaşilor său şi a vrut să se răzbune
atunci între mine şi el s-a strecurat fulgerător
fulger roşu de carne şi sânge
doica mea vaca
a mugit scurt
şi boul a plecat cu ruşine scuturându-şi
capul îndărătnic

CV (22-1)

cv-22XXII
zodia tigrului după chinezi după ani
zodia leului după romani după luni
zodia crocodilului după egipteni după zile
zodii puternice s-au îndoit
s-au împotrivit
dar m-au primit
tata era nătâng şi vesel
mama era confuză şi tristă
şi naşterea mea ar fi putut fi o sărbătoare
ca aceea din toate casele unde se naşte un copil
apoi tata s-a întors la serviciu trebuia să aibă grijă

CV (21)

cv-21XXI
secolul următor va fi religios sau nu va fi deloc
secolul următor va fi al informaţiei sau nu vom fi deloc
să ne închinăm aşadar zeului PC
îl recunoaştem uşor poartă în loc de aură un CD
comandă crimele şi naşterile prin celular

CV (20)

cv-20XX
mă visez tot mai des un copac
un pin sau un stejar de o mie de ani
crengile mele mângâie tandru pe creştet munţii
se spală ritualic cu apa de ploaie ce cade
la intervale atât de precise
presimt mirosul de narcise

CV (19)

cv-19XIX
cu un surâs un zâmbet un cuvânt
mă ascund în pală subţire amăgitoare de vânt
e un fel de ceaţă uscată e un fel de smog
nu mi se mai vede nici cornul de inorog
iarna făpturii mi-e cald şi tihnit bârlog

CV (18)

cv-18XVIII
în fond ne spunea un nebun
fiecare din noi trăim două vieţi
una reală
cea de fiecare zi
şi una virtuală
cea de fiecare noapte
numai că nu ştim niciodată
care viaţă e reală
şi care virtuală

CV (17)

cv-17XVII
pe malul abrupt al râului ascult cântecul enorm al materiei
cine ar îndrăzni să pună într-o cuşcă ca pe o felină viaţa
iată iarba creşte mai repede decât verdele din vârful
creionului copilului de şapte ani
râul îşi biciuieşte valurile ca pe o armată pierdută
ca pe o turmă tăcută
spre marele fluviu spre marea cea mare
locul unde cerul se întâlneşte cu el însuşi

CV (16)

cv-16XVI
să citeşti cărţi e vremea potrivită
moartea e o carte otrăvită
mai întâi ca o poveste din o mie şi una de nopţi
povestea cu sultanul care încearcă să citească
o carte cu paginile lipite
şi capul decapitat al vizirului său îndemnându-l
să citească mai departe

CV (15)

cv-15XV
moartea-şi întinde spre mine năvod
ca o acoladă coclită torentul sub pod
ghicisem în boabe de porumb
despre o tragică întâmplare
scăpată din zăgaz
apa râului negru venise cu mare tulburare
vopseam cu minium roşu de plumb